Koodistopalvelutiedote 31/2024: FinLOINC - Fysiologiset mittaukset luokitusta on päivitetty koodistopalvelimella

Julkaisuajankohta 6.6.2024 16.00
Tiedote

FinLOINC - Fysiologiset mittaukset luokitusta on päivitetty koodistopalvelimella.

Päivitettiin 42 uutta koodia ja tehtiin tekstimuutoksia 2 koodiin.

1.2.246.537.6.96 FinLOINC - Fysiologiset mittaukset

Käyttötarkoitus: FinLOINC - Fysiologiset mittaukset -luokitus sisältää potilaan tilaa kuvaavia kliinisiä mittaustuloksia ja löydöksiä. FinLOINC pohjautuu Regenstrief-instituutin ylläpitämään Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) -nimikkeistöön käsittäen siitä vain pienen osan. THL vastaa ruotsin- ja englanninkielisistä nimityksistä ja englanninkieliset nimet perustuvat pääosin LOINCin virallisiin pitkiin nimiin tai Fully Specified -nimiin.

Luokitusta käytetään kuvaamaan potilaskertomuksen ydintietojen fysiologisia mittauksia.

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koodistopalvelu koodistopalvelu - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla