Tuuppauskeinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kehittävä tutkimushanke sai mittavan rahoituksen

Julkaisuajankohta 17.11.2020

Kuvituskuva.

Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt yli neljän miljoonan euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa kehitetään ja tutkitaan käyttäytymistieteellisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tutkimuksessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos. Hanketta vetää Turun yliopisto.

"Ilmastonmuutos on globaali kysymys, joka vaatii yksilöiltä vaikeita päätöksiä. Yksi keino vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen on tarjota eri valintamahdollisuudet niin, että ikään kuin "tuupataan" yksilöitä kohti parempia valintoja heidän ja yhteisön kannalta ilman, että valinnanvapautta kuitenkaan rajoitetaan", kertoo CLIMATE-NUDGE-tutkimuskonsortion johtaja, professori Paula Salo Turun yliopistosta.

Hankkeen tutkijat käyttävät hyödykseen käyttäytymistieteen välineitä, etenkin nudge- eli tuuppausteoriaa. Nudge-teorian ideana on muokata ympäristöä, jossa ihmiset tekevät päätöksiä siten, että tietyt päätökset tulevat aikaisempaa suositummiksi. Tekniikkaa on käytetty mm. eläkesäästämisen lisäämisessä Yhdysvalloissa, ja sen kehittäjä Richard Thaler sai taloustieteen Nobelin palkinnon vuonna 2017.

THL arvioi erityisesti "tuuppausten" oikeudenmukaisuutta ja terveysvaikutuksia

Hankkeessa kehitetään ilmaston tilaa parantavia ”tuuppauksia” ja niiden vaikuttavuutta verrataan perinteisiin ohjausmenetelmiin, kuten verotukseen. Toimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi niitä arvioidaan niin eettiseltä, taloudelliselta kuin terveydelliseltäkin kannalta.

"Yhteiskunnallinen tavoitteemme on luoda uusia skaalautuvia, kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen tueksi", Paula Salo tiivistää.

"THL:n asiantuntijat ovat mukana useissa hankeen työpaketeissa, erityisesti arvioimassa ilmastonmuutosta hillitsevien tuuppaustoimien oikeudenmukaisuutta sekä talous- ja terveysvaikutuksia. Näiden puolien huomioiminen on tärkeää, sillä tieto esimerkiksi terveyshyödyistä voi motivoida ihmisiä ilmastoystävällisiin toimiin", kertoo hankkeen varajohtaja Jaana Halonen THL:stä

Tutkimushankkeen rahoitus tulee Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) -ohjelmahausta. THL:n osuus rahoituksesta on 1 030 044 euroa. Hankkeen ensimmäinen 3-vuotinen rahoituskausi alkaa heti.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä hankkeemme kanssa? Etsimme edelleen lisää kumppaneita ja sidosryhmiä mukaan ilmastotuuppaukseen – ota yhteyttä!

Lisätietoja

Paula Salo
tutkimuskonsortion johtaja
Turun yliopisto
puh. 050 468 2458
sähköposti: paula.salo(at)utu.fi

Jaana Halonen
tutkimuskonsortion varajohtaja
THL
puh. 029 524 6100
sähköposti: [email protected]

Pääsivusto Ympäristöterveys ilmastonmuutos - thlfi pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi