Uusi tutkimushanke arvioi koronakriisin vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon Suomessa

Julkaisuajankohta 18.12.2020

Isä vauva sylissään.

Tammikuussa 2021 alkavassa tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koronakriisillä on miesten ja naisten eri ryhmiin sekä sukupuolten tasa-arvoon yhteiskunnassa. 

THL toteuttaa hankkeen yhdessä Tampereen yliopiston, Tilastokeskuksen ja Kelan kanssa. 

Koronakriisin vaikutukset vaihtelevat eri väestöryhmissä

Suomessa koronavirustartuntoja on tähän asti havaittu miehillä ja naisilla lähes saman verran, mutta miehet joutuvat teho-osastolle tai kuolevat tautiin hieman naisia useammin. 

Terveyden lisäksi koronakriisi on vaikuttanut ihmisten ja perheiden arkeen ja hyvinvointiin monin tavoin. Monet poikkeustoimien vaikutuksista ovat iskeneet erityisesti naisiin. 

Jo keväällä 2020 julkisessa keskustelussa nousi esiin naisvaltaisiin aloihin kohdistuneet lomautukset ja irtisanomiset. Poliisin tilastoissa kotihälytykset, lapsiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat nousseet viime vuodesta. Yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta kriittisissä ammateissa työskentelevistä 67 prosenttia on naisia.

“Koronakriisi on tuonut entistä selvemmäksi useita tasa-arvon ongelmakohtia, kuten työmarkkinoiden segregaation sekä koti- ja hoivatyön epätasaisen jakautumisen. Erityisesti naiset ovat kokeneet stressin ja taloushuolien lisääntyneen epidemian aikana”, toteaa THL:n erikoistutkija Merita Jokela.

Jokela muistuttaa, että vaikutukset eivät ole jakautuneet tasaisesti myöskään naisten keskuudessa:

“Rajoitustoimet ovat koetelleet erityisesti nuoria, heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja ulkomaalaistaustaisia naisia.”

Ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi

Ainutlaatuinen yhteistyöhanke tuo yhteen paitsi eri tieteenalojen, kuten sosiaalitieteiden, väestötieteen, taloustieteen ja sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita, myös kattavat ja ajantasaiset tutkimusaineistot koronakriisin eri vaiheista. 

“Hankkeen tuottama tieto auttaa huomioimaan sukupuolinäkökulmia koronakriisin jälkihoidossa. Kun negatiiviset tasa-arvovaikutukset tehdään näkyväksi, on poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden helpompi ryhtyä korjaamaan tilannetta,” toteaa yliopistotutkija Anna Elomäki Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa hyödynnetään mm. THL:n ja Tilastokeskuksen koronaepidemian aikana kerättyjä väestökyselyjä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan Kelan etuusrekisteritietojen avulla mm. koronankriisin aiheuttamaa hoitovajetta. 

Hanke kestää 1,5 vuotta, ja sen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivu

Koronaan liittyvät THL:n tutkimushankkeet

Merita Jokela
erikoistutkija
THL 
p. 029 524 7170
[email protected]

Hyvinvointi- ja terveyserot Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Sukupuolten tasa-arvo koronavirus - thlfi