Materiaalipankki

Työn tueksi tietoa
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta

Hyvinvointialueiden eriarvoisuusinfograafit

Hyvinvointialueiden eriarvoisuusinfograafeissa esitellään hyvinvointi- ja terveyseroja alueittain. 

Hyvinvointialueilla voidaan vaikuttaa eroihin esimerkiksi tunnistamalla eriarvoisuutta aiheuttavia kehityskulkuja, tekemällä yhteistyötä edistävissä toimissa kuntien ja muiden toimijoiden kanssa sekä kohdistamalla ehkäiseviä sote-palveluja eri väestöryhmiin. Julkarissa on vastaavat infograafit ruotsiksi.

Tietopaketeissa on käytetty vuoden 2021 tai uusimpia saatavilla olevia tietoja.  

Tiedä ja toimi -kortit

Tiedä ja toimi -kortit on tarkoitettu tukiaineistoiksi erityisesti kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolle sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kussakin kortissa esitellään yksittäinen hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen liittyvä aihe tiiviisti ja ajatuksia herättävästi. Yksittäisistä korteista muodostuu korttisarja, josta voi poimia tilanteeseen kulloinkin sopivat kortit käyttöönsä.

Tietopaketit

Tietopaketit vastaavat kysymyksiin: Mitä terveyseroilla tarkoitetaan? Mistä terveyserot johtuvat? Millaisia Suomen terveyserot ovat? Miten eroja voidaan kaventaa?

Poista esteet -video

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. Päättäjät voivat vaikuttaa eriarvoisuuteen.

Materiaalien käyttäminen

Kaikki materiaalit ovat vapaasti käytettävissä lähteeseen viittaamalla.

Millaista materiaalia tarvitset työssäsi?

Otamme mielellään vastan ideoita ja kommentteja. Voit lähettää viestisi osoitteeseen kaventaja(at)thl.fi.