Seuranta ja vaikuttavuus

Tyttö katsoo kasveja suurennuslasilla

Tietoon perustuva päätöksenteko auttaa kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja.

Mitä hyötyä tiedosta on?

Tieto auttaa

 • tunnistamaan hälyttävät ilmiöt
 • valitsemaan parhaat keinot eriarvoisuuden vähentämiseksi
 • käymään julkista keskustelua
 • kouluttamaan henkilöstöä
 • arvioimaan kustannuksia
 • perustelemaan poliittisia päätöksiä

Väestöryhmittäisen tiedon hyödyntäminen

Kunnat tarvitsevat väestöyhmittäistä tietoa palvelutarpeen arviointia, toimien kohdentamista, resurssien ohjausta ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten.

Väestöryhmittäistä tietoa ei juuri ole kuntakohtaisesti saatavilla. Aluetason tietoa voidaan kuitenkin hyödyntää myös kunnissa ilmiön tiedostamisessa ja soveltamisessa omaan kuntaan.

Mistä löytyy tietoa?

Eriarvoisuuteen liittyvää tietoa löytyy monista eri lähteistä. Niitä ovat esimerkiksi

 • THL:n FinSote-tutkimus
 • Terveytemme-verkkopalvelu
 • kunnan omat tietojärjestelmät
 • ammattilaisten hiljainen tieto
 • asukkaiden kokemustieto

Terveytemme-verkkopalvelussa tietoja voi tarkastalla koulutusryhmittäin
FinSote-tutkimus
T
utustu THL:n tilastoihin ja indikaattoreihin suunnittelun ja arvioinnin tueksi

Lisää ennakkoarviointia

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi auttaa näkemään, miten päätökset vaikuttavat eri väestöryhmiin. Arvioinnin avulla voidaan ehkäistä ratkaisuja, jotka lisäävät eriarvoisuutta.
Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Tavoitteiden toteutumista täytyy seurata

Tietoa tarvitaan myös siitä, ovatko valitut keinot vähentäneet eriarvoisuutta. Sitä voi seurata erilaisilla mittareilla ja lopputulosindikaattoreilla.
Tilastot ja indikaattorit
Vaikuttavuus ja kustannukset

Hyvinvointikertomus kokoaa kunnan tiedon

Kunnan hyvinvointia ja terveyttä sekä terveyseroja kuvaavat indikaattorit kootaan hyvinvointikertomukseen. 
Lue lisää kunnan hyvinvointikertomuksesta