Tavoitteet

Muistilappuja seinällä

Terveyserojen kaventaminen on ollut Suomen terveyspolitiikan tavoitteena jo parin vuosikymmenen ajan. Siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu, vaan erot ovat osittain jopa kasvaneet.

Eriarvoisuus vähenee oikeilla päätöksillä

Sosiaaliryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot eivät ole luonnonlaki, vaan ne ovat seurausta ihmisten toiminnasta ja päätöksistä. Niitä voidaan siis myös vähentää yhteiskuntapoliittisilla päätöksillä ja toimilla. 

Eriarvoisuuden vähentämisen täytyy näkyä sekä kunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Eri hallinnonalojen pitää sitoutua eriarvoisuuden vähentämiseen. Politiikan täytyy olla pitkäjänteistä, ja sen toteuttamiseen tarvitaan riittävästi resursseja.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen perustelut
Lait ja ohjelmat
Sosiaalisesti kestävä kehitys

Kuntastrategia asettaa käytännön tavoitteet

Kunnat kirjaavat eriarvoisuuden kaventamisen tavoitteet kuntastrategiaan. Tavoite ohjaa ja tukee käytännön työtä ja päätöksentekoa.

Tavoitteen päälinjoja ovat

  • yhteiskuntapoliittiset toimet, jotka vaikuttavat köyhyyteen, koulutukseen, työllisyyteen ja asumiseen
  • terveiden elintapojen tukeminen 
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoinen ja tarpeenmukainen saatavuus ja käyttö

Kansalliset tavoitteet hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi

Juha Sipilän hallitus antoi työryhmälle tehtäväksi pohtia, miten eriarvoisuutta voitaisiin vähentää. Työryhmän mielestä tärkeimpiä asioita ovat

  • eriarvoisuuden vähentämispolitiikan luominen
  • demokratian instituutioiden kehittäminen
  • lapsi- ja nuorilähtöiset palvelut
  • asumisen eriarvoistumisen vähentäminen

Työryhmän raportti

Eriarvoisuuden kaventaminen on vahvasti mukana myös nykyisessä hallitusohjelmassa.
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen politiikassa