Nationell strategi för psykisk hälsa 2020-2030

Projektperiod:

11.2.2020 – 31.12.2030

Organisationsenhet:

Enheten för psykisk hälsa

På andra webbplatser:

Strategi för psykisk hälsa 2020-30, logo

Strategin för psykisk hälsa har förbereddes av en expertgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet i brett samarbete med olika aktörer. Utgångsläget för strategin är att den psykiska hälsan bör beaktas på ett övergripande sätt på olika sektorer och nivåer i samhället.

Syftet med strategin

Strategin för psykisk hälsa styr arbetet inom området psykisk hälsa fram till 2030.  Programmet fastställer fem prioriteringsområden, samt metoder och medel för genomförandet och uppföljning via befintliga och nya indikatorer. Strategin omfattar också missbrukartjänsterna och innehåller ett program för förebyggande av suicid. 

Strategin identifierar den psykiska hälsans betydelse i en föränderlig värld, där den psykiska hälsan betraktas som en resurs som kan stödas. Psykiatriska tillstånd kan förebyggas och behandlas effektivt, och den diskriminering och stigmatisering som är förknippad med dem minskas. Eftersom psykisk ohälsa är en utmaning för folkhälsan bör tillgången till vård (inkl. missbrukarvård) förbättras så att den motsvarar nivån i övriga social- och hälsotjänster. För att nå målen i strategin krävs ett omfattande samarbete.

Strategin innehåller fem prioriteringar:

Genomförande

Under perioden 202022  kommer strategin att fokusera på utveckling av tjänster, lansering av ett suicidförebyggande program samt öka psykiska hälsan i vardagsmiljön.

Samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet

Finansiering 

Social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktinformation

Jaana Suvisaari
forskningsprofessor
tfn. 029 524 8539
E-post: [email protected]

Kortaddress till denna sida är thl.fi/strategiforpsykiskhalsa.