Forskning och främjande av delaktighet

Teamet för forskning och främjande av delaktighet

  • producerar information om befolkningsgruppernas upplevelser av delaktighet och deras samband med olika faktorer (till exempel hälsa, välfärd, kultur, trygghet, aktivitet och fattigdom). Informationen produceras med hjälp av forskning och gemensam utveckling.
  • utvecklar verksamhetsmodeller som stärker delaktigheten samt främjar en förändring av verksamhetskulturen i kundarbetet, ledningen och beslutsfattandet. 
  • undersöker genomslagskraften hos de verksamhetsmodeller som används.
  •  främjar spridningen och ibruktagandet av beprövade modeller i tjänster och beslutsfattande, i medborgarsamhället, kommunerna och regionerna. 

Teamets projekt och verksamhet

  • Koordination för jämlik delaktighet (2023–2026). Medfinansieras av Europeiska unionen.
  • Icehearts långsiktiga undersökning (2015–2028) som genomförs vid THL:s enhet för jämlikhet som ett gemensamt projekt för teamen för psykisk hälsa och undersökning och främjande av delaktighet.
  • Utveckling av verksamhetsmodellen Familjecentralens mötesplats. 

Genomförda projekt och verksamhet

  • Koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet – Sokra (2014–2023) tillsammans med yrkeshögskolan Diakonia. Finansiär Europeiska socialfonden (ESF).
  • En ovanlig ungdom under coronatiden – Ungas levnadsförhållanden årsbok 2022

Personal

Anna Keto-Tokoi, teamchef, projektledare
Misha Henriksson, specialplanerare | Sakkunskap (på finska)
Anna-Maria Isola, ledande forskare
Marjatta Kekkonen, specialforskare | Sakkunskap (på finska)
Minna Kukkonen, specialplanerare
Lars Leemann, forskare
Erika Mäntylä, specialplanerare
Marko Nousiainen, specialforskare
Taina Schneider, expert
Salla Valtari, utvecklingschef
Lotta Virrankari, forskare

Personalens e-postadresser har formen: [email protected].

Kontaktuppgifter

Anna Keto-Tokoi
teamchef, Sokra-projektets projektledare
tfn 029 524 7074
e-post: [email protected]

Postadress 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enheten för jämlikhet
Teamet för forskning och främjande av delaktighet
PB 30
00271 Helsingfors