Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen

Anvisningar för datainsamling

Anvisningar för datainsamling: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seuranta - määrittelyt ja ohjeistus (yhteistyotilat.fi) (på finska)

Uppgifter för uppföljning av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen

THL har fattat ett förvaltningsbeslut som förpliktar välfärdsområdena, Helsingfors stad och privata serviceproducenter att lämna in de uppgifter som behövs. 

Beslutet om informationsskyldighet gäller följande uppgifter som behövs för uppföljningen av personaldimensioneringen:

  • Identifieringsuppgifter om den verksamhetsenhet som genomför tjänsten och uppgifter i anslutning till uppföljningstiden
  • Antalet klienter inom heldygnsomsorg på daglig nivå 
  • Dagliga arbetstimmar i direkt arbete för personalen enligt yrkesgrupp 
  • Dagliga arbetstimmar i indirekt arbete för personal enligt yrkesgrupp 

Beslutet om informationsskyldighet: Uppgifter som ska ingå i uppföljningen av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen (pdf, 868 kb) 

Skyldighet att lämna uppgifter från och med år 2023

Uppgifterna för år 2023 skickas genom separat insamling via THL:s blankettjänst. 

År 2024 är det möjligt att övergå till att använda direkt leverans av uppgifter från informationssystemen via THL Informationsleveranstjänst. 

Parallellt fortsätter insamlingen av separat information via THL:s blankettjänst tills alla uppgifter ska lämnas in som direktleverans år 2030.

Uppgifterna lämnas för varje uppföljningsperiod 

Uppgifterna lämnas in under en uppföljningsperiod på tre (3) veckor för varje dag under uppföljningsperioden. Tills vidare lämnas uppgifterna för uppföljningsperioden in två (2) gånger per år.