Barn tvättar händerna.
Kunskap, utvärdering och resultat för bekämpning av smittsamma sjukdomar. För att vi alla skall hållas friska och känna oss trygga.

På vår webbplats

På webbsidan hittar du anvisningar för åtgärder vid misstanke om vattenepidemi och vattenrelaterad forskningsinformation.

Utbildningskalender

Influensavaccinationer under säsongen 2024-2025 (på finska)
Torsdag 5.9.2024, kl. 13-15
Länk till utbildningens webbsida publiceras senare

De finskspråkiga inspelningar finns på sidan Rokotusmateriaalit ja esitykset.
Rokotusmateriaalit ja esitykset

De svenspråkiga bildspel finns på sidan Utbildningmaterial.
Utbildningsmaterial

Tema-info

Webbplatsens främsta målgrupp är yrkespersoner inom hälso- och sjukvården. Innehållet lämpar sig också för medborgare och medier.
Det nationella och internationella samarbetet har en nyckelroll i kampen mot smittsamma sjukdomar.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) övervakar smittsamma sjukdomar genom att samla in uppgifter om de insjuknade och genom att undersöka sjukdomsalstrare. Dessutom tar institutet fram anvisningar och rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen.