Utspädning av Comirnaty 10 mikrogram/dos -coronavaccinet

Uppdaterat: 21.12.2022

Biontech-Pfizers Comirnaty 10 mikrogram/dos -vaccin används för vaccination av   5–11-åriga barn

OBSERVERA!  Anvisningarna nedan, om hur koksaltlösningen hanteras och vaccinet utspäds gäller bara för:

Comirnaty 10 mikrog/dos-vaccinet med orangefärgad kork

Comirnaty Original/Omicron BA 4-5 (5/5 mikrog)/dos-vaccin med orangefärgad kork

På denna sida

Du behöver följande utrustning för att hantera koksaltlösningen

Fysiologisk natriumkloridlösning, NaCl-lösning 9mg/ml (0,9-procentig)

 • För utspädning av vaccinet får enbart en koksaltlösning som är avsedd för utspädning av läkemedel för injicering eller intravenös injektion användas. 
 • Koksaltlösning för injicering finns att tillgå i glasflaskor med gummipropp, plastflaskor som kan perforeras och engångsampuller av plast.
 • Kontrollera producentens instruktioner om uppbevaring.

Nålar 

 • Använd en nål av storlek 21G eller tunnare. 
 • Du kan också använda en sluten kanyl för injicerbara läkemedel som kan torkas av (t.ex. Mini-Spike2).

Sprutor

 • Använd 2 ml:s, 3 ml:s eller 5 ml:s spruta med 0,1 ml:s gradering.
 • Använd inte 10 ml:s spruta, eftersom den inte är tillräckligt exakt för att dra upp 1,3 ml.

Reservera tillräckligt med tid och arbeta lugnt 

 • Desinficera arbetsytorna och händerna. Använd skyddsmask.
 • Det lönar sig att samla på arbetsbordet all den utrustning som du behöver för en vaccinflaska. På så sätt garanteras att alla arbetsskeden säkert blir gjorda.  
 • Det lönar sig att på förhand göra färdigt klisterlapparna för vaccinsprutorna där satsnumret och tidpunkten då vaccinflaskan perforerades har antecknats. Använd kistermärken med annan färg för 5-11-åringarnas vaccinsprutor än färgen på klistermärken för dem som fyllt 12 år. 
 • Det lönar sig att på förhand på klisterlapparna anteckna att det är fråga om 
  • Comirnaty 10 mikrog/dos -coronavaccin
  • är vaccinet original eller variantanpassat
  • att det är fråga om ett vaccin för 5-11-åringar. 

Utspädning av vaccinet 

Innan du späder ut vaccinet,

 • kontrollera att vaccinet är just Comirnaty 10 mikrog/dos-vaccinet som skall utspädas. Flaskan med Comirnaty 10 mikrog/dos-vaccinet har en orange kork och en etikett med en orange rand.
 • kontrollera att vaccinet är original eller variantanpassat beroende på vilket vaccin du skall ge

1. Bered vaccinet så nära vaccinationstidpunkten som möjligt. Var speciellt noggrann med aseptiken.

2. Kontrollera före utspädningen att vaccinflaskan har rumstemperatur. Vaccinet skall beredas inom 2 timmar från det att det tagits ur kylskåpet till rumstemperatur. Den här regeln avviker från den tidsgräns som nämns i produktresumén. 

3. Kontrollera utseendet på vaccinet. Vaccinet kan före utspädning innehålla vita eller ljusa ogenomskinliga, diffust utspridda partiklar.

4. Vänd injektionsflaskan av och an tio gånger. Skaka inte vaccinflaskan. Desinficera i detta skede vaccinflaskans kork, så att den hinner torka ordentligt.

5. Du behöver 1,3 ml NaCl-lösning för att späda ut en vaccinflaska. Granska koksaltlösningen. Använd lösningen bara om den är klar, inte innehåller partiklar och om förpackningen är oskadd. 

 • Desinficera stället som skall perforeras på flaskan med koksaltlösningen. Låt stället torka före perforeringen. 
  • Använd en 21 G, eller tunnare nål, och dra upp 1,3 ml NaCl-lösning.
  • Om du samtidigt bereder flera vaccinflaskor skall du inte ta bort nålen eller den injicerbara läkemedeskanylen.
 • Avlägsna nålen, om du inte genast skall göra nya utspädningar. NaCl-flaskan skall förvaras i 2-8 grader och användas samma dag. Desinficera alltid gummiproppen före perforering. 
 • Om du använder koksaltlösning i plastflaska och läkemedelskanyl för att perforera den skall du alltid desinficera ventilen innan du tar koksaltlösning från lösningsflaskan. Använd koksaltlösningen under samma dag.
 • En koksaltlösningsampull för engångsbruk, där kanylen kopplas direkt till ampullen, kan användas bara en gång. Resterande koksaltlösning bör kasseras. 

6. Kontrollera ännu i detta skede att etiketten på vaccinflaskan har en orangefärgad rand. Försäkra dig om att vaccinflaskans gummipropp har torkat. Tillsätt 1,3 ml koksaltlösning i vaccinflaskan. 

 • Använd minst 21G eller tunnare nål.
 • Använd inte samma nål som du använde då du drog upp koksaltlösning i sprutan. 
 • Sätt nålens spets i vaccinlösningen och spruta försiktigt in koksaltlösningen i flaskan 

7. När du injicerar koksaltlösning i vaccinflaskan bildas ett övertryck i flaskan. Jämna ut trycket innan du tar bort sprutan från nålen

 • Lyft upp nålens spets över vätskeytan och dra upp 1,3 ml luft i samma spruta som du just använt för att injicera koksaltlösning i vaccinflaskan.
 • En aning koksaltlösning stiger i detta skede upp ur nålen i sprutan. Försäkra dig om att koksaltlösningen som finns i nålen fås in i vaccinflaskan. Ingen fara, ifall en gnutta NaCl-lösning blir kvar i sprutans spets.
 • Lösgör först efter detta nålen tillsammans med sprutan från vaccinflaskan.

Det utspädda vaccinet är nu färdigt att dras upp i sprutan.

Vaccinet dras upp i sprutan

Bekanta dig alltid med nödvändig utrustning och instruktioner före vaccination. 

Läs anvisningarna om hur vaccinet dras upp i spruta från sidan:
Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet