Aktuellt

Nya infografer om ojämlikhet visar skillnader i hälsa och välfärd per välfärdsområdena. Ledamot i välfärdsområdesfullmäktige kan påverka dessa i framtiden. Läs mer!

Tema-info

Webbtjänsten är avsedd som stöd för beslutsfattandet och planeringen i kommunerna och regionerna och inom staten. Centrala målgrupper är ledande tjänsteinnehavare, förtroendevalda och yrkesfolk inom olika förvaltningsområden.
Webbtjänsten upprätthålls av THL.