THL:n uusi verkkokoulu lisää ammattilaisten tietoutta lapsiin kohdistuvan väkivallan eri muodoista

Julkaisuajankohta 13.4.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.  Verkkokoulu antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus lisää ymmärrystä väkivaltailmiöstä ja väkivallan seurauksista sekä antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

Barnahus-verkkokoulu on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria. Se on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille.

Väkivallan tunnistaminen edistää varhaista puuttumista

Barnahus-verkkokoulun yksi ydintehtävä on auttaa ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria, joiden kanssa he työskentelevät koulussa, varhaiskasvatuksessa, neuvolassa, terveydenhuollossa ja muissa lapsi- ja perhepalveluissa. 

Väkivallan tunnistaminen ei ole yksinkertaista, ja siihen puuttuminen vaatii ammattitaitoa. Verkkokoulu antaa laajan perehdytyksen aiheeseen ja auttaa ammattilaisia puuttumaan väkivaltakokemuksiin jo varhain sekä ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.

”Verkkokoulu kytkeytyy myös Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaan, jonka yksi tavoite on lisätä eri toimijoiden ymmärrystä erilaisista lapseen kohdistuvan väkivallan muodoista, haittavaikutuksista ja pitkäaikaisseurauksista”, sanoo johtava asiantuntija Taina Laajasalo THL:stä.

Myös verkkokoulua tähän mennessä testanneiden kommentit ovat olleet positiivisia. Koulutukselle on nähty selvä tarve.

"Verkkokoulu antaa mielestäni erittäin tärkeää tietoa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta eri näkökulmista. Koulutuksen kautta sain tietoa ja tukea siihen, mitä tehdä, jos epäilee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja miten kohdata ja tukea lasta", kertoo verkkokoulua testannut terveystieteiden maisteriopiskelija Elina Laitonen Turun yliopistosta. Laitonen teki harjoittelunsa Barnahus-hankkeessa ja työskentelee opintojen ohella sairaanhoitajana HUSin Uudessa lastensairaalassa.

Verkkokoulu on maksuton

Barnahus-verkkokoulu on kaikille maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Koulutuksesta voi halutessaan tulostaa todistuksen. 

Verkkokoulu on tuotettu osana Barnahus-hanketta, joka on THL:n koordinoima ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Verkkokoulun toteuttamiseen on osallistunut laaja ammattilaisjoukko hankkeen työntekijöistä yhteistyötahoihin. 

Barnahus-verkkokoulu käännetään vuoden 2021 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu verkkokouluun:

Barnahus-verkkokoulu lapsiin kohdistuvasta väkivallasta 

Lisätietoja:

Barnahus-hankkeen verkkosivut

Matleena Huittinen 
suunnittelija
THL
puh. 029 524 7112
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Väkivalta lapset - thlfi perheet - thlfi väkivalta - thlfi