Om tjänsten

Adressen till Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats är thl.fi.

Sidans innehåll

Personuppgiftsbehandling

Kakor

I webbtjänsten thl.fi använder vi kakor för att bland annat samla in besöksdata och information om hur användbara och tillgängliga våra sidor är. I vissa fall samlar kakorna också in IP-adresser, som klassas som personuppgifter.
Läs mer om kakorna på thl.fi och hur du hanterar dem

Respons- och kontaktblanketter

Med de elektroniska blanketterna som finns i webbtjänsten thl.fi kan du skicka respons till oss om vår webbplats, eller ta kontakt i andra frågor beroende på blanketten. Med blanketten kan du kontakta oss antingen med ditt namn och dina kontaktuppgifter eller utan dem. Uppgifterna på blanketten förmedlas till mottagarens e-postadress som syns på blanketten. Uppgifterna sparas endast i e-postmappen under behandlingen och raderas därefter. Uppgifterna sparas inte i ett separat register eller någon annan databas, om inte annat anges på blanketten. 
Skicka respons om webbtjänsten

Du kan ge anonym respons på innehållet på en enskild sida med reaktionsknapparna i slutet av sidan. Funktionen visas på de finskspråkiga sidorna om du har godkänt alla kakor på webbplatsen. 
Läs mer om kakorna på thl.fi

Det är önskvärt att du inte skriver känsliga uppgifter i responsen.

Användargränssnitt

Webbplatsen thl.fi är uppbyggd med publiceringsverktyget Liferay DXP.

Aktualitet

I samband med sidans textinnehåll visas det datum då innehållet senast uppdaterats. I meddelandena och nyheterna syns deras publiceringsdatum, som i språkversionerna bestäms enligt det först publicerade språket.

Bilagor

De bilagor som finns i webbtjänsten är huvudsakligen PDF-filer. Du kan läsa pdf-filer med en webbläsare eller ett separat läsprogram. För ändamålet är till exempel Adobe Acrobat Reader lämpligt. Programmet kan laddas ned gratis från Adobes webbplats.
Adobes webbplats

Responsiv webbplats

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att sidorna fungerar optimalt med skärmar av olika storlekar oberoende av apparaten. Webbtjänsten kan således användas med såväl smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer som större skärmar, och sidorna är lika användbara och har samma funktioner med alla apparater. Datainnehållet är detsamma med alla apparater.

Sidelement och navigering på sidorna

Webbplatsen är indelad i sju huvudsektioner som kan nås via huvudmenyn i övre delen av sidan. Förutom menyerna kan du också navigera på sidorna med hjälp av den synliga sökvägen. 

Med språkknapparna uppe på sidan kommer man till sidans språkversion (finska, svenska, engelska), om en sådan erbjuds. I annat fall leder länken till webbplatsens ingångssida.  

Via THL:s logotyp kan du ta dig till webbplatsens ingångssida.

I nedre delen av varje sida finns årtalet och länkarna till THL:s tjänster inom sociala medier, responsblanketten, tillgänglighetsutlåtandet, beskrivningen "Om tjänsten" och kontaktuppgifterna. Nere på sidan finns också en meny som leder till webbplatsens huvudsektioner. 

Sociala medier och RSS-flöden

Sidans innehåll kan delas i sociala medier med hjälp av knappar som visas i samband med innehållen. THL:s tjänster inom sociala medier kan nås via ikonerna i nedre delen av sidan. 

Du kan prenumerera på RSS-flöden via RSS-ikoner som syns på sidorna. 

Sökfunktion

Sökfunktionen finns uppe till höger på varje sida. 

Utskrift

Webbtjänstens dokument kan skrivas ut med hjälp av funktionen "Skriv ut", som vanligen finns i nedre delen av sidan ovanför de gemensamma elementen nederst på sidan.

Upphovsrätt

Institutet för hälsa och välfärd innehar upphovsrätten till webbtjänstens innehåll, om inte annat anges. Dokumentens textinnehåll får lånas och webbsidorna länkas på villkoret att källan alltid anges. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan särskilt tillstånd. Institutets webbtjänst innehåller länkar till webbsidor som upprätthålls av tredje part. Institutet ansvarar inte för innehållet på de externa webbplatser som länkarna går till.

Ansvarsfriskrivning

Institutet för hälsa och välfärd strävar efter att hålla webbtjänstens information uppdaterad och korrekt. Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar på sidorna vid behov eller att begränsa åtkomsten till dem på grund av tvingande skäl. Institutet garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott.

Kontaktuppgifter

Institutets kontaktuppgifter

Skicka respons om webbtjänsten