Publikationer

THL publicerar bland annat rapporter, handböcker och faktaböcker i sina egna publikationsserier. Vår nätbokhandel är tillgänglig dygnet runt.

Köp eller ladda ner våra publikationer

På vår webbplats

Aktuell information om hälsa och välfärd
Mångsidig information om social-, hälso- och sjukvårdens olika områden
Till yrkespersonal inom social- och hälsovårdssektorn som stöd i arbetet
Framgår när THLs statistikrapporter utkommer

På andra webbplatser

YP skriver om välfärdsforskning
Statsrådets gemensamma publikationsarkiv