Till media

i lobbyn

THL:s pressmeddelanden och webbnyheter

Det bästa sättet att få information om institutets verksamhet och det material som publiceras är att följa spalten Aktuellt på ingångssidan till webbplatsen thl.fi. De pressmeddelanden och webbnyheter som publiceras där kan också beställas som RSS-flöden. Cirka en fjärdedel av texterna i spalten skickas per e-post till redaktioner i form av pressmeddelanden. Omkring tre fjärdedelar av texterna publiceras endast som webbnyheter.
Till ingångssidan på thl.fi

THL i sociala medier

En del av våra pressmeddelanden och nyheter postas på institutets Facebook-sida, där det också är möjligt att kommentera. Institutet tweetar också om sina viktigaste nyheter och pressmeddelanden.
THL på Facebook
THL på Twitter 
THL i sociala medier

THL:s blogg

I THL:s blogg för institutets experter och samarbetspartner fram sina egna och ofta personliga synpunkter på ärenden som berör deras arbete. THL:s ledning framför institutets ståndpunkt. Bloggen drivs av kommunikationsenheten vid THL. De flesta bloggtexter är skrivna på finska.
Till bloggen

Mediakalendern

Information om kommande pressmeddelanden och evenemang finns i Mediakalendern. 
Mediakalendern (på finska)

Kommunikationens telefontjänst

Enheten för kommunikation betjänar medierna vardagar kl. 9–16.
Tfn 029 524 6161, e-post: info(at)thl.fi.

Tidskriften Yhteiskuntapolitiikka

Institutet ger ut tidskriften Yhteiskuntapolitiikka.
Tidskriften Yhteiskuntapolitiikka (på finska)

Nyhetsbrev

THL ger ut flera nyhetsbrev med aktuell information om hälsa och välfärd till aktörer på social- och hälsovårdssektorn.
THL:s nyhetsbrev (på finska) 

THL ger ut böcker 

THL ger årligen ut cirka 150 publikationer i 11 olika publikationsserier. Publikationerna omfattar rapporter och diskussionsunderlag, som presenterar forsknings- och utvecklingsarbetets resultat, och handböcker och faktaböcker, som tillämpar forskningsrön och riktar sig till beslutsfattare och yrkespersonal inom social- och hälsovårdssektorn. Dessutom ger THL ut anvisningar, klassifikationer och bestämmelser. THL publicerar årligen mer än 40 statistikrapporter.

Nästan alla våra publikationer finns på webben i publikationsarkivet Julkari.
THL:s publikationer i Julkari

En tredjedel av institutets publikationer säljs i THL:s nätbokhandel.
THL:s nätbokhandel

Journalister kan beställa recensionsexemplar av böcker från adressen info(at)thl.fi.

Vetenskapliga artiklar 

Institutets experter ger årligen ut cirka 800 artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning och cirka 100 artiklar i finländska tidskrifter. Totalt 76 procent av artiklarna har publicerats i den översta fjärdedelen av alla topptidskrifter inom området. Mer än hälften av artiklarna tillkommer genom internationellt samarbete.  

Referensuppgifterna för de vetenskapliga artiklarna och länkarna till tidskrifterna finns i publikationsarkivet Julkari.
Publikationsarkivet Julkari