Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten thl.fi och har uppdaterats den 30 juni 2023.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller ännu inte alla kriterier på AA- och A-nivå i anvisningen WCAG 2.1.

Thl.fi uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Tjänstens tillgänglighet har auditerats av Eficode Oy 2021. I auditeringen observerades till exempel följande brister:

 • Tjänsten har ett återkommande kontrastproblem särskilt i kombinationen grön och vit färg. Dessutom förekom kontrastbrister i färgerna som användes i olika avsnitt.
 • Länkarna har endast separerats med färg från brödtexten och de urskiljs inte från varandra med tillräcklig kontrast.
 • Skärmläsar- och tangentbordstillgängligheten för meddelandet om cookies bör förbättras.
 • Innehållet i många bilder som innehåller text och i synnerhet innehållet i infografik framgår inte när skärmläsare används, och kontrasterna i dem är otillräckliga.
 • Det har inte använts programmatiska kolumn- och/eller radrubriker i alla tabeller.
 • Video- och audioinnehåll är inte tillgängligt till alla delar (syntolkningar och motsvarigheter i textform saknas).
 • Avgränsningen på sidan där händelsekalendern finns medför tillgänglighetsutmaningar när man använder tangentbord och skärmläsare.

Dessutom känner vi till följande brister i tillgängligheten:

 • Alla bilagor och blanketter som erbjuds som bilagor är ännu inte tillgängliga. 
 • Alla videor som finns i mer än 14 dagar är inte textade. 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

 • Vi har inlett korrigeringar av tillgängligheten i webbtjänsten thl.fi utifrån Eficode Oy:s auditeringsrapport 2021, och vi fortsätter med det 2023. 
 • Vi har preciserat anvisningarna om webbinnehållens tillgänglighet och begriplighet för dem som producerar innehåll och uppdaterar webbtjänsten, och vi effektiviserar korrigeringarna av tillgängligheten i innehållet (inklusive bilagor, blanketter, videor, podcaster och infografer) i enlighet med dessa under 2023.

Respons på tillgängligheten

Har du observerat brister i tillgängligheten på thl.fi? Berätta för oss. Vi svarar inom 14 dagar.
Ge respons på thl.fi:s tillgänglighet

Vi kommer att göra vårt bästa för att åtgärda bristerna. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får det inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Närmare anvisningar och kontaktuppgifter (Regionförvaltningsverkets webbplats)