Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten thl.fi och har uppdaterats den 15 mars 2024.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller ännu inte alla kriterier på AA- och A-nivå i anvisningen WCAG 2.1.

Thl.fi uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Tjänstens tillgänglighet har auditerats av en utomstående aktör 2021. Det finns till exempel följande brister i tillgängligheten:

  • Tjänsten kan ha kontrastbrister i färgerna som används i olika avsnitt.
  • Länkarna har endast separerats med färg från brödtexten och de urskiljs inte från varandra med tillräcklig kontrast.
  • Skärmläsar- och tangentbordstillgängligheten för meddelandet om cookies bör förbättras.
  • Innehållet i många bilder som innehåller text och i synnerhet innehållet i infografik framgår inte när skärmläsare används, och kontrasterna i dem är otillräckliga.
  • Det har inte använts programmatiska kolumn- och/eller radrubriker i alla tabeller och det kan finnas brister i tabellernas rubriker.
  • Alla bilder som är avsedda att vara dekorativa har inte markerats som dekorativa.
  • Video- och audioinnehåll är inte tillgängligt till alla delar (syntolkningar och motsvarigheter i textform saknas).
  • I alkoholräknaren är radio button-elementets struktur inte enhetlig och vissa inmatningsfält saknar label-element.
  • Alla bilagor och blanketter som erbjuds som bilagor är ännu inte tillgängliga.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Webbtjänsten thl.fi kommer att genomgå en omfattande reform som omfattar tjänstens innehåll, visuella utseende och användargränssnitt. Dessutom uppdateras tjänstens tekniska plattform till en ny version under 2024. Vi beaktar all respons från användarna, men tjänstens tillgänglighet auditeras i stor utsträckning efter uppdateringarna. 

Respons på tillgängligheten

Har du observerat brister i tillgängligheten på thl.fi? Berätta för oss. Vi svarar inom 14 dagar.
Ge respons på thl.fi:s tillgänglighet

Vi kommer att göra vårt bästa för att åtgärda bristerna. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får det inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Närmare anvisningar och kontaktuppgifter (Regionförvaltningsverkets webbplats)