Hannamaria Kuusio


Title: Research Manager
Tel. +358 29 524 7657
Email: [email protected]

Expertise

 • Services for immigrants

 • Inclusion and integration of immigrants

 • Health services for undocumented migrants

 • Population studies

 • Mobility of healthcare personnel

Primary duties

Education

 • 2019, Specialist qualification in management (JET), Omnia, Espoo, Finland
 • 2014, PhD, Public Health, University of Helsinki
 • 2001, Master of Arts (M.A.),  Religious studies, University of Helsinki
 • 1995, Public Health Nurse, Polytechnics of Vantaa 

Work experience

 • 2016–, Research Manager, THL
 • 2015–2016, Senior Researcher, THL
 • 2009–2014, Researcher, THL
 • 2007–2008, Researcher,  National Research and Development Centre for Welfare and Health, STAKES
 • 2005–2006, Researcher, International Organization for Migration (IOM)
 • 2001–2006,  National Research and Development Centre for Welfare and Health STAKES

Languages

 • Finnish (native)
 • English (fluent)
 • Swedish (good)

Current projects

Former projects

Current Positions of Trust

 • 2011–, The European Public Health Association (EUPHA), Member of Board
 • 2005–, Society for Social Medicine in Finland, Chairperson

Publications

Dissertation

 • Kuusio, Hannamaria (2014). A comparative study on challenges in the psychosocial work environment of Finnish and foreign-born general practitioners. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja.

Scientific publications

About 20 peer-reviewed scientific publications, e.g.,

Book articles 

 • Kuusio, H., Nykänen, E., Rask, S., Koponen, P., Weiste-Paakkanen, A., Luoma, M-L., Castaneda, A., Keskimäki, I., Koskinen, S. Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen käyttö. Teoksessa: Nykänen E, Kalliomaa-Puha L, Mattila Y, toim. Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 2017.
 • Castaneda, Anu E, Skogberg, Natalia, Manderbacka, Kristiina, Kuusio, Hannamaria, Wessman, Jenni, Jokela, Satu, Laatikainen, Tiina (2017) Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön terveys. Teoksessa: Sakari Karvonen, Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim). Terveyssosiologian linjoja. Tallinna: Gaudeamus, 227–242.
 • Weiste-Paakkanen A, Koponen P, Manderbacka K, Keskimäki I, Rask S, Kuusio H, Mölsä M, Castaneda A, Koskinen S. Maahanmuuttajien terveyspalvelujen käyttö ja luottamus eri instituutioihin. Tuloksia ja kokemuksia Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (Maamu). [The results and experiences of migrants’ health and wellbeing study, Maamu]  ]In: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto, Helsinki 2014, p. 75-83. 
 • Koponen P, Kuusio H, Keskimäki I, Mölsä M. Hoidon tarve, sen tyydyttyminen ja tyytyväisyys palveluun lääkärin vastaanotolla. [Access to health care, unmet service need and satisfaction to usage of services among migrants]. In: Castaneda AE, Rask S Koponen P, Mölsä M, Koskinen S, toim. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2012. s 259-265. 
 • Kuusio, H., Koivusalo, M., Elovainio, M., Heponiemi, T., Aalto, A-M. & Keskimäki, I. Cross-border mobility of health professionals in Finland. In: Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries. Edited by Matthias Wismar, Claudia B. Maier, Irene G. Glinos, Gilles Dussalut and Josep Figueras. European Observatory on Health Systems and Policies. 2011.

Articles in journals

Work reports

Conference presentations

Numerous  presentations at international and domestic scientific conferences