Hannamaria Kuusio

Hannamaria Kuusio

Virkanimike: tutkimuspäällikkö
Puh: 029 524 7657
Sähköposti: [email protected]

Asiantuntemus

 • kulttuurinen moninaisuus
 • maahanmuutto ja kotoutuminen
 • maahanmuuttaneiden terveys, hyvinvointi ja palvelut
 • yhdenvertaisuus ja osallisuus
 • väestötutkimukset

Päätehtävät

 • Suomen moninaisen väestön väestötiedonkeruut ja tietosisällöt
 • THL:n kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaryhmä MONET:in jäsen

Koulutus

 • 2019, Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), Omnia, Espoo, Finland
 • 2014, filosofian tohtori, kansanterveystiede, Helsingin yliopisto 
 • 2001, filosofian maisteri, uskontotiede, Helsingin yliopisto 
 • 1995, terveydenhoitaja, Vantaan Ammattikorkeakoulu 

Työkokemus

 • 2016–, tutkimuspäällikkö, THL
 • 2015–2016, erikoistutkija, THL
 • 2009–2014, tutkija, THL 
 • 2007–2008, tutkija, Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus (STAKES)
 • 2005–2006, tutkija, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
 • 2001–2006, tutkimuskoordinaattori, Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus (STAKES)

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (erinomainen)
 • ruotsi (hyvä)

Käynnissä olevat projektit

Päättyneitä projekteja

Edustukset

 • 2011–, Euroopan kansanterveystieteen järjestön (EUPHA) hallituksen jäsen 
 • 2005–, Sosiaalilääketieteen yhdistyksen (SLY) hallituksen jäsen

Julkaisuja 

Väitöskirja

Tieteelliset artikkelit

Noin 20 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusartikkelia, esim.

Kirja-artikkelit

 • Anna-Mari Aalto, Päivikki Koponen, Hannamaria Kuusio, Lien Nguyen. Avoterveydenhuollon palvelujen käytön oikeudenmukaisuus ja koetun palvelujen tarpeen tyydyttyminen väestötutkimustiedon perusteella. teoksessa: Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut Näkökulmia suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuuteen, Päivikki Koponen ja Liina-Kaisa Tynkkynen (toim.) Työpaperi 8/2023, THL

 • Kuusio H, Lumme S, Koponen P: Terveyspalvelujen käyttö, koettu tarve ja riittävyys. Teoksessa: Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa. FinMonik-tutkimus 2018–2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja. Raportti 1/2020. s. 154-160.

 • Kuusio, H., Nykänen, E., Rask, S., Koponen, P., Weiste-Paakkanen, A., Luoma, M-L., Castaneda, A., Keskimäki, I., Koskinen, S. Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen käyttö. Teoksessa: Nykänen E, Kalliomaa-Puha L, Mattila Y, toim. Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 2017.

 • Koponen P, Kuusio H, Keskimäki I, Mölsä M. Hoidon tarve, sen tyydyttyminen ja tyytyväisyys palveluun lääkärin vastaanotolla. [Access to health care, unmet service need and satisfaction to usage of services among migrants]. In: Castaneda AE, Rask S Koponen P, Mölsä M, Koskinen S, toim. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2012. s 259-265. 

Lehti-artikkelit

Työraportit

Tilastojulkaisut

 • Ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi – MoniSuomi 2022. Tilastoraportti 31/2023, 14.6.2023. THL.
 • Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) esiintyvyys ulkomaalaistaustaisessa väestössä vuosina 2016–2020. Tilastoraportti 47/2022, 20.12.2022. THL.
 • Kuusio H, Seppänen A, Jokela S, Somersalo L, Koskela T & Lilja E. FinMonik -tutkimuksen perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: terveytemme.fi/finmonik

Konferenssiesitelmät

 • Lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä konferenssiesitelmiä.