Aikuissosiaalityön asiakkailla jatkuvaa kamppailua etuusjärjestelmän kanssa – vesittää jopa palveluista saatavat hyödyt

Julkaisuajankohta 18.1.2022

Korona-aikana haastatellut aikuissosiaalityön asiakkaat joutuivat kokoamaan toimeentulonsa monista eri lähteistä ja toimeentulo koettiin jatkuvasti niukaksi ja epävarmaksi. Toimeentuloa paikattiin toimeentulotuella, asumistuella ja epävirallisella taloudellisella tuella, kuten ruoka-avulla.  

Erityisesti Kelan palvelut, työllisyyspalvelut ja mielenterveyspalvelut näyttäytyvät asiakkaille tehottomilta ja sekavilta, eivätkä ne pystyneet yksin tai yhdessä muiden palvelujen kanssa nostamaan asiakkaita pois köyhyydestä ja huono-osaisuudesta.

Tiedot käyvät ilmi THL:ssa juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jossa haastateltiin aikuissosiaalityön asiakkaita eri puolilta Suomea.

Taloudellisen turvan epävarmuus kalvaa jokapäiväistä elämää

Haastatellut asiakkaat saivat koronaepidemian aikana useimmiten Kelan työmarkkinatukea, ansiosidonnaista työttömyysturvaa, sairauspäivärahaa ja erilaisia eläke-etuuksia. Lähes kaikki tarvitsivat toimeentulotukea. Osa oli saanut myös toimeentulotuen koronalisää.

Etuuksien saaminen oli kuitenkin epävarmaa niihin liittyvien laskelma- ja säännösviidakon vuoksi.

”Lisäksi tarvittiin sähköisten palvelujen osaamista ja tarkkaa tietoa etuuksiin liittyvistä erityistilanteista ja myöntämiseen vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti perustoimeentulotuki koettiin vaikeaselkoiseksi ja myöntämisen ehdot monimutkaisiksi’, sanoo THL:n tutkija Saija Iivonen.

Vasta pitkä kokemus toimeentulotuen saannista oli helpottanut sen hakemista, mikä on ristiriidassa tuen väliaikaisen luonteen kanssa.

”Sekä kunnista haettavan täydentävän ja ehkäisevän että Kelasta haettavan perustoimeentulotuen hakemista voisi helpottaa asiointipalvelujen teknisillä parannuksilla. Esimerkiksi liitteiden tiedostomuotoja ja -kokoa ei pitäisi turhaan rajoittaa”, Iivonen toteaa.

Epävirallisella tuella paikataan etuusjärjestelmän puutteita

Aikuissosiaalityön asiakkaat saivat myös epävirallista materiaalista tukea seurakunnista ja läheisiltä.

Muutamaa haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki olivat saaneet jossain muodossa myös ruoka-apua. Kirkon diakoniatyöstä saatiin myös keskusteluapua.

Asiakkaat tyytyväisiä sosiaalityöstä saatuun apuun ja tukeen 

Sosiaalityössä asiointiin asiakkaat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä myös koronaepidemian aikana. Erityiskiitosta sai palvelun henkilökohtainen luonne ja tiivis yhteydenpito asiakkaaseen. 

Sosiaalityö on kuitenkin ylikuumentunut muun järjestelmän aiheuttaman sekavuuden vuoksi.

”Tiiviskään sosiaalityön tuki ei auta ihmistä etenemään elämässään, jos muu tukiverkko on hajallaan ja syö asiakkaalta kaiken energian”, luonnehtii tilannetta THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto.

Aikuissosiaalityön asiakkaiden palvelujen ja etuuksien käyttöä selvitettiin THL:ssa kesällä 2021. Tutkimus toteutettiin yksilö- ja fokusryhmähaastatteluina. Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 sosiaalityössä asioinutta asiakasta eri puolilta Suomea.

Lisätietoja

Miten aikuissosiaalityön asiakkaat saivat tarvitsemansa palvelut ja etuudet koronaepidemian aikana?

Yhteystiedot

Saija Iivonen
Tutkija
THL
puh. 029 524 8337
[email protected]

Minna Kivipelto
Tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7760
[email protected]

Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi