Tietoa meistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on itsenäinen valtion asiantuntija- ja tutkimuslaitos, joka edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. 

THL:n toiminta perustuu lakiin. Keskeisin tehtävämme on tutkimus- ja asiantuntijatyö, jonka avulla   

  • ehkäisemme sairauksia ja sosiaalisia ongelmia 
  • kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa
  • tuemme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää sekä sosiaaliturvaa.

Lisäksi:

  • olemme tilastoviranomainen ja ylläpidämme alan tilastoja ja rekistereitä
  • järjestämme valtion vastuulla olevia sote- ja oikeuslääketieteellisiä palveluita
  • vastaamme sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta tiedonhallinnan ohjauksesta, kun esimerkiksi kansalaisten terveys- ja hyvinvointitietoja käsitteleviä järjestelmiä kehitetään.

Toimimme sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla  

THL toimii hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa. THL:n pääjohtaja on filosofian tohtori Mika Salminen.  
THL:n johtoryhmä

Keskeiset rahoituslähteemme ovat valtion talousarviosta tuleva budjettirahoitus, yhteisrahoitteinen toiminta ja maksullinen palvelutoiminta.  
Lue lisää THL:n rahoituksesta  

Tuotamme tietoa ja ratkaisuja sidosryhmille

Tuotamme sidosryhmiemme käyttöön tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla rakennamme tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Palvelemme monipuolisesti eri tahoja, kuten 

  • valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjiä 
  • viranhaltijoita
  • sote-alan ammattilaisia. 

Kehitämme eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Viestimme koko väestölle terveyttä ja turvallisuutta koskevista asioista.

Onnistumisen edellytykset luodaan yhdessä  

Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen sekä suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa. 

Olemme tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Tuottamiamme artikkeleita julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain noin 700. Näistä puolet on kansainvälisiä yhteisartikkeleita. 

Lue lisää THL:n kansainvälisestä toiminnasta

Katso myös

Muualla palvelussa

Aiheet
Tutustu asiantuntemusalueisiimme.

Organisaatio
Johto, osastot ja yksiköt.

Aineistot ja palvelut 
Tilastoja ja aineistoja ja tukea niiden käyttöön.