Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.

Ajankohtaista

Tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön laatua sekä edistää ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia hyvään elämään. Suositukset laati kansanterveyden neuvottelukunnan alainen mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto.
Vuoden alusta alkaen ehkäisevä päihdetyö on kuulunut sekä kuntien että hyvinvointialueiden lakisääteisiin tehtäviin. Sote-uudistuksessa kuntien ehkäisevän päihdetyön perusrakenteet säilyivät lähestulkoon yhtä vahvoina kuin ennen uudistusta. Tämä käy ilmi THL:n ja aluehallintovirastojen kunnille tekemistä kyselyistä vuosina 2020 ja 2023.
THL on selvittänyt huumeiden käyttötapoja ja hankintakeinoja nettikyselyllä. Kysely toteutettiin vuonna 2021. Vastaajat kertoivat viimeisen vuoden aikana käyttäneensä yleisimmin kannabista, jota vastaajista raportoi käyttäneensä 94 prosenttia. Yleisesti käytettyjä olivat myös erilaiset stimulantit kuten amfetamiini (50 %), ekstaasi/MDMA (41 %) ja kokaiini (31 %).
Alkoholilaskurin avulla voit laskea arvion siitä, kuinka kauan kuluu ennen kuin käyttämäsi alkoholimäärä on palanut elimistöstäsi. Alkoholilaskurin uusittu versio on nyt käytössä – laske oma arviosi.
Mini-interventio on arvioitu kustannusvaikuttavaksi, mutta Suomessa asiaa ei ole selvitetty. Tutkimuksessa arvioitiin Suomessa laajasti toteutetun mini-intervention vaikutusta kuolleisuuteen, terveydenhuollon palvelujen käyttöön, sairauspoissaoloihin ja työpanokseen sekä näihin liittyviin kustannuksiin.
THL on julkaissut uuden oppaan kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevää päihdetyötä koordinoivien vastuuhenkilöiden, toimielinten ja monialaisten työryhmien työn tueksi. Se käy läpi ehkäisevän päihdetyön rakenteita, vaikuttavia työmuotoja sekä konkretisoi mitä osa-alueita ja resursseja laadukkaasti toteutettu ehkäisevä päihdetyö edellyttää.
Keräämme tietoa ammattilais- ja asiakaskäyttöön soveltuvista materiaaleista tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tueksi. Osana tämän sivuston kehittämistyötä, olemme avanneet lomakkeen, jolla voit ilmoittaa tähän tarkoitukseen kehitetyistä ei-kaupallisista materiaaleista. Tietoa soveltuvista materiaaleista päivitetään tälle sivustolle puolen vuoden välein, ensimmäisen kerran tammikuussa 2021. Auta materiaalejasi pääsemään yhä useamman käyttöön!

Aiheinfo

Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.