Valtion sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelut

THL:ään on keskitetty valtion sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kokonaisuus. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, laadukkaat ja vaikuttavat erityispalvelut koko maassa.

Nollalinja auttava puhelin
Nollalinja auttavan puhelimen toiminnan järjestäminen

Oikeusgenetiikka
Lakisääteiset oikeusgeneettiset isyys- ja sukulaisuustutkimukset ja perheenyhdistämistutkimukset viranomaisen tilauksesta tai määräyksestä. Yksityishenkilöiden pyynnöstä tehtävät isyys-, sukulaisuus- ja identtisyystutkimukset.

Oikeushammaslääketiede
Lakisääteiset oikeuslääketieteelliset tutkimukset turvapaikanhakijan iän arvioimiseksi. Hampaiston, suun ja leukojen alueen tutkimukset vainajien tunnistamiseen sekä kuolemansyyn ja rikosten selvittämiseen liittyen.

Oikeuslääketieteen päivystyspiste
Päivystyksessä suoritetaan Uudenmaan alueella toimivien poliisi-, Tulli-, vankeinhoito- sekä rajavartioviranomaisen pyynnöstä kliinisen oikeuslääketieteen tutkimuksia.

Oikeuslääkintä
Kuolemansyyn ja oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittäminen, kuolintodistusten tarkastaminen sekä kuolemansyyn selvityksen ohjaus ja valvonta.

Oikeustoksikologia
Alkoholi-, huume- ja lääkeainemääritykset oikeuslaitoksen, lainvalvonnan, terveyden- ja päihdehuollon sekä työterveyshuollon tarpeisiin.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluiden järjestäminen, palveluiden koordinointi ja kehittäminen kansallisesti sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelutilastojen kokoaminen.

Turvakotipalvelut
Turvakotipalvelujen järjestäminen sekä palveluverkoston koordinointi ja kehittäminen.

Alainen hallinto

Valtion koulukodit
Lastensuojelun ja erityisopetuksen palvelut. THL:n alainen virasto.

Valtion mielisairaalat
Niuvaniemi
Vanha Vaasa
Oikeuspsykiatriset erityistason palvelut. THL:n alainen virasto.

Vankilan perheosasto
THL:n alainen lastensuojeluyksikkö.

Vankiterveydenhuolto
Vankien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen sekä oikeuspsykiatriset arvioinnit. THL:n alainen virasto.

Muualla palvelussa

Oikeuspsykiatria
THL koordinoi mielentilatutkimuksiin ja vaarallisuusarvioihin liittyvää toimintaa ja valmistelee ja esittelee oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Muualla verkossa

Nollalinja
Nollalinja 080 005 005 on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.
Nollalinja on valtion erityispalvelu, jota rahoitetaan rikoksentekijöiltä perittävillä rikosuhrimaksuilla.