Hymyilevä iäkäs pariskunta
Tiedolla kohti parempia vanhuspalveluja.

Ajankohtaista

Muistisairaudet ja avuntarve arjessa ovat yleisiä, mutta kuntoutustoiminta on vähäistä iäkkäiden säännöllisissä palveluissa. Vuoden 2022 RAI-arviointeihin pohjaava tilastoraportti kuvaa monipuolisesti iäkkäiden toimintakykyä, osallisuutta ja hoidon laatua säännöllisissä palveluissa.
Kansallinen Kerro palvelustasi -asiakastyytyväisyyskysely ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille on avoinna 10.1.–27.3.2024.
Kansallinen malli suosituksineen auttaa yksilöllisen palvelukokonaisuuden luomisessa ja palvelupolun sujuvuuden turvaamisessa. Malli tukee palvelujärjestelmän kehittämistä niin, että palvelutarvetta ja kustannuksia voidaan hillitä.
Uusi uutiskirjeemme kokoaa kiinnostavat uutiset, julkaisut, tapahtumat ja työkalut iäkkäiden asioiden parissa toimivien työn tueksi. Tilauslomakkeella voit tilata myös muut uutiskirjeemme.
Terveys- ja hyvinvointiteknologiat voivat auttaa kohdentamaan sote-ammattilaisten työtä ja helpottaa hoitajien riittävyyttä. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa hyviä tuloksia saatiin esimerkiksi etähoidosta ja lääkeautomaateista. Olennaista on tunnistaa, keille teknologiat soveltuvat.