Työnhakijalle

THL:n työntekijöitä sohvilla kokoustamassa

Visionamme on olla maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos. Teemme monipuolista tutkimus- ja kehittämistyötä tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, ja tuotamme tietoa yhteiskunnallisten päätösten tueksi.

Arvomme näkyvät työssämme – olemme vastuullisesti rohkeita, inhimillisiä vuorovaikuttajia ja yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjiä.

Avoimet työpaikat

Harjoittelupaikat

Meillä työskentelee vuosittain kymmeniä eri opintoalojen harjoittelijoita. Ilmoitamme avoimista harjoittelupaikoistamme sekä tällä sivulla että Valtiolle.fi-palvelussa.

Vastuullinen rekrytointi

Olemme arvojemme mukaisesti yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä myös rekrytoinneissamme. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Rekrygaala 2021: THL:n rekrytointikokeilu palkittiin vuoden parhaana (Duunitori)

Vahvuuksiamme

Henkilöstömme mielestä THL on hyvä työpaikka. Arviointiskaala 0–5. Oikeudenmukainen työyhteisö 4,3. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen 4,3. Mielenkiintoinen ja haastava työ 4,3. Oppiminen ja uudistuminen työssä 4,1. Lähde: Henkilöstön työtyytyväisyyskysely 2022.

Oikeudenmukainen työkulttuuri

Työkulttuurimme perustuu luottamukseen, vastuullisuuteen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtyytyväisyyskyselyn (2022) mukaan vahvuuksiamme ovat muun muassa työn mielenkiintoisuus ja haasteellisuus, työn tavoitteiden tuntemus sekä mukava työyhteisö.

Osaava henkilöstö

Henkilöstömme osaamista ja kehittymistä tuetaan valmennuksilla, joita järjestetään esimerkiksi asiakastyöstä, tutkimusrahoituksen hakemisesta, LEAN-työskentelytavoista ja dosentuuriin tähtäävästä pedagogiasta. Henkilöstön on mahdollista osallistua erilaisiin tapahtumiin ja seminaareihin.

Kannustamme työntekijöitämme kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja, esimerkiksi työkiertoa ja uusia työtehtäviä.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tavoitteemme on, että jokainen työntekijä voi hyvin muuttuvassa työympäristössä. Työhyvinvointia rakennetaan keskustelevan ilmapiirin, ohjattujen taukojen, ammattimaisen johtamisen ja palkitsemisen avulla. Joustavat työajat mahdollistavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen, ja monissa tehtävissä työtä voi tehdä niin etänä kuin työpaikalla.

Mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme henkilöstölle myös laajan työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun.

Laadukas johtaminen

Johtaminen THL:ssä on ammattimaista, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Esihenkilöt saavat valmennusta ja työnohjausta ja heidän työtään arvioidaan säännöllisesti. Johtamistyön tukena on erilaisia järjestelmiä ja työkaluja, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja raportoinnin.

Palkkaus

Palkkauksemme on kilpailukykyinen suhteessa työmarkkinoihin. THL:ssä sovelletaan valtion palkkausjärjestelmää (VPJ). Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden perusteella määräytyvästä tehtäväpalkasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta suorituspalkasta.

Keitä olemme ja mitä teemme

Kuka on thl.

Henkilöstö
Meillä työskentelee monipuolisesti eri ammattialojen ihmisiä. Tutustu työntekijöihimme ja heidän työhönsä.

Opiskelijan kesäisellä työpöydällä kudosnäytteitä ja muuntohuumeita

Virka- ja työehtosopimukset

THL:n VES-numero on 330751 ja TES-numero 330701. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman THL:n lupaa.

Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus (pdf 4,94 Mt)
THL/JUKO ry/JHL ry/Pardia ry 
Allekirjoituspäivämäärä: 15.2.2012

Tarkentava virka- ja työehtosopimus lomarahasta (pdf 95 kt)
THL/JUKO ry/JHL ry/Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.8.2012

THL sosiaalisessa mediassa