Ohjeet tietojen toimittamiseen

Julkaisuja

Uudet Hilmo-oppaat on julkaistu

Aikaisemmat julkaisut

Hilmo-opas
Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020: Määrittelyt ja ohjeistus. Voimassa 1.1.2020 alkaen

Hoitoonpääsyn seuranta syövän hoidossa
Määrittelyt ja ohjeistus: Voimassa 1.1.2017 lähtien.

Muualla palvelussa

Tietokantaraportit
Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista.

Koodistopalvelu
THL ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon koodistoja ja luokituksia.