Tilastojen julkaisukalenteri

Tilastojen julkaisukalenteri 2024

Tilastojen julkaisukalenteriin on koottu kaikkien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraporttien ja kokoomajulkaisujen ilmestymisajat. Suurin osa niistä ilmestyy Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjassa. Julkaisujen ajankohdat täsmentyvät alkuvuoden aikana.

Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

 • Huumehoidon ja -kuntoutuksen asiakkaat 2023
 • Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen - ESPAD-tutkimus 2024
  Suunniteltu julkaisuaika 14.8.2024
 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2023 SVT-logo
  (siirtynyt kesäkuulta 2024)
 • Tekonivelleikkaukset 2023 SVT-logo
 • Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2022 SVT-logo
  (siirtynyt toukokuulta 2023)
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2023
  (siirtynyt syyskuulta 2024)

Syyskuu

 • Kohdunkaulansyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2024
  (siirtynyt kesäkuulta 2024)
 • Kotihoito 2023 SVT-logo
 • Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2023
 • Näkövammarekisterin vuosikirja 2023
 • Rintasyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2022
  (siirtynyt kesäkuulta 2024)
 • Suolistosyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2022
  (siirtynyt kesäkuulta 2024)
 • Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa 2023

Lokakuu

 • Ennakkotieto: Sosiaaliturvan menot 2023 SVT-logo
 • Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2024 SVT-logo
 • Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2024
 • Sairaaloiden tuottavuus 2023 SVT-logo
 • Somaattinen erikoissairaanhoito 2023 SVT-logo
 • Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2023 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2023–2024 
  (siirtynyt elokuulta 2023)
 • Tupakkatilasto 2023 SVT-logo

Marraskuu

 • Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2023
 • Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyys 2023 
 • Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2024 SVT-logo
 • Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus lokakuussa 2024 SVT-logo
 • Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2023 SVT-logo
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2023 SVT-logo
 • Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022 SVT-logo 
  (siirtynyt elokuulta 2024)

Joulukuu

 • Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2024
 • Julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2023SVT-logo (aik. Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2023)
  (siirtynyt elokuulta 2024)
 • Päihdetilastollinen vuosikirja 2024 SVT-logo
 • Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2024 SVT-logo
 • Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2024 SVT-logo

Lähisuhdeväkivalta 2022 -tilasto ollut julkaisukalenterissa alun perin virheellisesti. Tilasto julkaistaan joka toinen vuosi ja seuraavan kerran se julkaistaan vuonna 2025.

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi -FinLapset-kyselytutkimus 2024 oli alun perin julkaisukalenterissa elokuulla, mutta tilastoa ei toistaiseksi olla julkaisemassa.

Anna palautetta

Toistuvasti päivittyvät raportit

Tietokantaraportit
Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Sotkanet.fi
Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Muualla palvelussa

THL:n uutiskirjeet
Tutustu THL:n eri alojen uutiskirjeisiin.