Tilastojen julkaisukalenteri

Tilastojen julkaisukalenteri 2024

Tilastojen julkaisukalenteriin on koottu kaikkien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraporttien ja kokoomajulkaisujen ilmestymisajat. Suurin osa niistä ilmestyy Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjassa. Julkaisujen ajankohdat täsmentyvät alkuvuoden aikana.

Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

 • Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostot 2023 SVT-logo
 • Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuosina 2021–2023 SVT-logo
  (siirtynyt maaliskuulta 2022)
 • Pohjoismaiset perinataalitilastot 2022 SVT-logo
 • Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2022 ja 2021 SVT-logo
  (siirtynyt toukokuulta 2023)
 • Sairaaloiden tuottavuus 2022 SVT-logo 
  (siirtynyt syyskuulta 2023)

Huhtikuu

 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2023 SVT-logo
 • Suomalaisten rahapelaaminen 2023
 • Vanhuspalvelujen tila 2023

Toukokuu

 • Alkoholijuomien kulutus 2023 SVT-logo
 • Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2024
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2023
 • Kansallinen terveysindeksi 2022
 • Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022 SVT-logo
 • Lastensuojelu 2023 SVT-logo
 • Perheoikeudelliset palvelut 2023 SVT-logo
 • Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2023 SVT-logo
 • Syöpä 2022 -raportti
 • Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2022 SVT-logo
 • Toimeentulotuki 2023 SVT-logo

Kesäkuu

 • Ennakkotieto: Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2023 SVT-logo
 • Ennakkotieto: Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2023
 • Hedelmöityshoidot 2022–2023 SVT-logo
 • Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 30.4.2024 SVT-logo
 • Kohdunkaulansyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2024
 • Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2023–31.3.2024 SVT-logo
 • Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus huhtikuussa 2024 SVT-logo
 • Lähisuhdeväkivalta 2022
 • Raskaudenkeskeytykset 2023 SVT-logo
 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2023 SVT-logo
 • Rintasyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2022
 • Steriloinnit 2023 SVT-logo
 • Suolistosyövän seulontaohjelman vuosikatsaus 2022
 • Synnynnäiset epämuodostumat 2021 SVT-logo
 • Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2024 SVT-logo
 • Turvakotipalvelut 2023 SVT-logo

Heinäkuu

 • Ennakkotieto: Sairaaloiden tuottavuus 2023 SVT-logo

Elokuu

 • Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2023 SVT-logo
 • Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi -FinLapset-kyselytutkimus 2024
 • Päihdehuollon huumeasiakkaat 2023
 • Tekonivelleikkaukset 2023 SVT-logo
 • Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2023 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2023–2024 

Syyskuu

 • Kotihoito 2023 SVT-logo
 • Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2023
 • Näkövammarekisterin vuosikirja 2023
 • Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa 2023
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen julkinen talous 2023

Lokakuu

 • Ennakkotieto: Sosiaaliturvan menot 2023 SVT-logo
 • Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2024 SVT-logo
 • Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2024
 • Sairaaloiden tuottavuus 2023 SVT-logo
 • Somaattinen erikoissairaanhoito 2023 SVT-logo
 • Tupakkatilasto 2023 SVT-logo

Marraskuu

 • Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2023
 • Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyys 2023 
 • Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2024 SVT-logo
 • Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus lokakuussa 2024 SVT-logo
 • Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen - ESPAD-tutkimus 2024
  (siirtynyt marraskuulta 2023)
 • Perinataalitilasto − synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2023 SVT-logo
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2023 SVT-logo
 • Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2022 SVT-logo 
  (siirtynyt elokuulta 2024)

Joulukuu

 • Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2024
 • Päihdetilastollinen vuosikirja 2024 SVT-logo
 • Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2024 SVT-logo
 • Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2024 SVT-logo

Anna palautetta

Toistuvasti päivittyvät raportit

Tietokantaraportit
Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat rekisteriaineistoista.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Sotkanet.fi
Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Muualla palvelussa

THL:n uutiskirjeet
Tutustu THL:n eri alojen uutiskirjeisiin.