Edistämässä kulttuurisesti moninaisen Suomen terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Muualla verkossa

Sivuilla on tietoa STM:n ja muiden maahanmuuttajien asioita hoitavien viranomaisten toiminnasta.
Tietoa kotoutumisen toimijoille.
Sivuilla on tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta suomalaisessa työelämässä.
Tilastotietoa ulkomaalaistaustaisesta väestöstä.
Romaniasian neuvottelukunta kehittää romanien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä edistää syrjinnänvastaista työtä ja yhdenvertaisuutta.
Saamelaiskäräjät toteuttavat perustuslaissa sille säädettyjä tehtäviä eli toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen.
Tietoa Suomen sosiaaliturvasta maahan ja maasta muuttaville.
Tietoa maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyvistä asioista.
Maahanmuutto ja maahanmuuttopolitiikka -sivuilla tietoa aiheesta.
Sivuilla tietoa yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Suomen kolmannesta romanipoliittisesta ohjelmasta (Rompo 3). Vuosille 2023-2030 ajoittuvan ohjelman päätavoitteena on tukea romanien osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä poistaa syrjintää romanivastaisuuteen puuttumalla.
Olemme koonneet sivuillemme terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä.
Päihteiden käyttö on erilaista venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisissa väestöryhmissä koko väestöön verrattuna, selviää LL Essi Salaman väitöstutkimuksessa. Päihteiden käyttö oli yhteydessä mielenterveyden ongelmiin ja traumaattisiin kokemuksiin erityisesti humanitaarisista syistä maahan muuttaneiden keskuudessa. Syrjinnän ja päihteiden käytön yhteys osoittaa, että syrjintä on merkittävä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä.

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus sosiaalisessa mediassa

Twitter-logo Facebook-logo. 

Aiheinfo

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto tarjoaa tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä valtakunnan-, alueellisen- ja kuntatason päättäjille ja ammattilaisille.
THL:n Kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaryhmä MONET:in painopisteitä ovat laadukas tutkimus, innovatiivinen kehittäminen sekä vahva vaikuttaminen. Tuotamme tietoa ja menetelmiä maahanmuuttaneiden, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen hyvinvoinnin, terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.