Medialle

Tiimi palaverissa.

Viestinnän mediapäivystys

THL:n viestinnän päivystys palvelee toimittajia ja sote-ammattilaisia arkisin klo 9–16 (heinäkuussa klo 9-15) puhelimitse numerossa 029 524 6161 ja meilitse osoitteessa info(at)thl.fi.

Mediakalenteri

Kerromme THL:n tulevista verkkouutisista, tiedotteista ja tärkeimmistä tapahtumista Mediakalenterissa joka torstai. Toimittajat voivat tilata mediakalenterin myös suoraan sähköpostiinsa. Jos haluat tilata kalenterin, laita viesti: eeva-liisa.kallonen(at)thl.fi
Mediakalenteri 

THL:n tiedotteet ja verkkouutiset

Tietoa THL:n toiminnasta ja ulostuloista saa parhaiten seuraamalla thl.fi-verkkopalvelun etusivun Ajankohtaista-palstaa. Palstalla julkaistavista tiedotteista ja verkkouutisista voi tilata myös RSS-syötteen. Noin neljännes palstan jutuista lähetetään tiedotteina toimituksiin sähköpostilla. Noin ¾ ilmestyy palstalla vain verkkouutisina. 
Thl.fi:n etusivulle 

THL:n blogi

THL:n blogissa laitoksen asiantuntijat ja yhteistyökumppanit esittävät omia, usein henkilökohtaisia näkemyksiä työhönsä liittyvissä asioissa. THL:n kannan esittää laitoksen johto. Blogia ylläpitää THL:n viestintäyksikkö.
THL:n blogiin 

THL sosiaalisessa mediassa

Osa tiedotteista ja uutisista postataan THL:n Facebook-sivulle, jossa asiaa on mahdollista kommentoida. THL myös twiittaa tärkeimmistä uutisistaan ja tiedotteistaan.
THL sosiaalisessa mediassa 

Uutiskirjeet

THL julkaisee useita sähköisiä uutis- ja verkostokirjeitä, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sosiaali- ja terveysalalla toimiville.
THL:n uutiskirjeet 

Yhteiskuntapolitiikka-lehti

THL julkaisee Yhteiskuntapolitiikka-lehteä.
Yhteiskuntapolitiikka-lehti

THL kirjojen julkaisijana 

THL julkaisee 11:ssä julkaisusarjassaan vuosittain yhteensä noin 150 nimikettä. Julkaisut ovat tutkimus- ja kehittämistyön tuloksista kertovia raportteja ja työpapereita, toisaalta tutkimustietoa soveltavia, päättäjille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuja oppaita ja tietokirjoja. Lisäksi THL julkaisee ohjeita, luokituksia ja määräyksiä. Tilastoraportteja laitos julkaisee vuosittain yli 40.

Lähes kaikki THL:n julkaisut on julkaistu verkossa, julkaisuarkisto Julkarissa.
THL:n julkaisut Julkarissa

Kolmannes laitoksen julkaisuista on myynnissä THL:n verkkokirjakaupassa. 
THL:n verkkokirjakauppa

Toimittajat voivat tilata kirjojen arvostelijankappaleita osoitteesta: info(at)thl.fi

Tieteelliset artikkelit 

THL:n asiantuntijat julkaisevat vuosittain noin 800 artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä ja kotimaisissa lehdissä noin 100 artikkelia. Artikkeleista 76 prosenttia ilmestyy alansa huippulehdissä, niiden parhaassa neljänneksessä. Yli puolet artikkeleista syntyy kansainvälisenä yhteistyönä.

Tieteellisten artikkeleiden viitetiedot ja linkit kyseisiin lehtiin löytyvät julkaisuarkisto Julkarista. 
Julkaisuarkisto Julkari

THL:n logo

THL:n logoa voi käyttää kuvituskuvana mediassa, kun aihe liittyy THL:ään.
Ladattavat logot ja logon käyttö