Kirjaamo ja arkisto

Nainen puhelimessa toimistossa.

THL:n asiakirjahallinnon vastuualueeseen kuuluvat THL:n asiakirjahallinnon kehittäminen ja johtaminen. Asiakirjahallinto ylläpitää arkistolaissa (831/1994) edellytettyä tiedonhallintasuunnitelmaa ja kehittää asianhallintajärjestelmää.

Kirjaamo

Viranomaisten toimintaa julkisuudessa koskevan lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. THL:n kirjaamo vastaa rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin. Kirjaamo myös ylläpitää asiarekisteriä THL:n käsittelemistä asioista, niihin liittyvistä asiakirjoista ja käsittelyvaiheista.

Tietopyynnön tekijän on esitettävä lakiperuste pyynnön yhteydessä, jos hän on oikeutettu saamaan tietopyynnön maksutta. Jäljenteistä peritään maksu hinnaston mukaisesti.

THL:ssä säilytettävistä aineistoista voi saada jäljenteitä maksua vastaan.
Hinnasto

Viralliset asiakirjat toimitetaan THL:n kirjaamoon. Kun asiakirja on vastaanotettu kirjaamossa, asia on samalla saatettu vireille. Kirjaamossa asiakirja rekisteröidään ja siirretään valmisteltavaksi asiaa hoitavalle työntekijälle. Rekisteröinti on tärkeää oikeusturvan ja asian käsittelyn seurannan kannalta. Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle tai hakijalle lähetetään tieto asian ratkaisemisesta.

Salassa pidettäviä tietoja sisältävien asiakirjojen saamiseksi käyttöön tarvitaan tutkimuslupa tai muu lupa. Kirjalliset lupahakemukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin lähetetään Findatalle ja muihin tietoihin liittyvät lupahakemukset THL:n kirjaamoon.
Tutkimuskäyttö ja tietoluvat
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata

THL:n asiakirjajulkisuuskuvaus

Sähköinen asiointi

Sähköpostin kautta voidaan hoitaa asioita, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta. Esimerkiksi työpaikkahakemukset, lausunnot tai tietopyynnöt voidaan lähettää sähköpostilla.

  • Merkitse sähköpostiviestiin selkeästi nimesi, yhteystietosi ja asia, jota viesti koskee.
  • Lähetä viesti THL:n viralliseen sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)thl.fi, josta se toimitetaan rekisteröinnin jälkeen asian käsittelijälle.
  • Saat vastaanottokuittauksen, kun sähköpostijärjestelmä on vastaanottanut viestisi.

Huomaathan sähköpostia lähettäessäsi, että sähköpostiliikenne kulkee tietoverkossa salaamattomana. Jos haluat salata viestisi, käytä Turvapostia tai THL:n kirjaamon julkisella avaimella salattua sähköpostia. Julkisen avaimen voi hakea Digi- ja väestötietoviraston varmennehakemistosta  nimellä "Terveyden ja hyvinvoinnin laitos" (Kohta " VRK CA for Service Providers" valittuna).
Digi- ja väestötietoviraston varmennehakemisto

Tietopyynnöt

Kirjaamoon tarkoitetut tietopyynnöt voi tehdä oheisella lomakkeella, jotka tulee lähettää THL:ään joko sähköpostilla: kirjaamo(at)thl.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Tietopyyntölomake (pdf 73 kt)
Tietopyyntölomake (rtf 2,59 Mt)

Arkisto

Arkisto säilyttää THL:n ja sitä edeltäneiden virastojen arkistoaineistoja ja vastaa niihin kohdistuvasta tietopalvelusta. THL:ssä säilytettävistä aineistoista voi saada jäljenteitä maksua vastaan.
Hinnasto
Arkistoaineistot

Salassa pidettäviä tietoja sisältävien asiakirjojen saamiseksi käyttöön tarvitaan tutkimuslupa tai muu lupa. Kirjalliset lupahakemukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin lähetetään Findatalle ja muihin tietoihin liittyvät lupahakemukset lähetetään THL:n kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot

Palvelunumero: 029 524 6110
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo(at)thl.fi
Kirjaamo päivystää arkisin klo 8.00–16.15
Asiakirjat vastaanottaa Tilkanmäen aulapalvelut (A-talo).

Voit lähettää meille salatun viestin turvaviestinä tai vaihtoehtoisesti käyttää Suomi.fi-viestejä. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

  • Siirry Turvaviestin sivulle
  • Anna oma sähköpostiosoitteesi, johon saat linkin.
  • Klikkaa linkkiä sähköpostissasi ja kirjoita vastaanottajan osoitteeksi kirjaamo(at)thl.fi.
  • HUOM! Viesti välittyy turvallisesti vain linkin välityksellä, ei suoralla sähköpostiosoitteella. Viestin otsikko kulkee salaamattomana, joten älä välitä otsikossa arkaluonteista tietoa. 

Siirry Suomi.fi-viesteihin
Ohjeet Suomi.fi-viestien käyttöön

Kirjaamon faksi: 029 524 6111
Oikeuspsykiatrian faksi: 029 524 7155

THL:n asiarekisterin tietosuojailmoitus

Arkiston yhteystiedot

Palvelunumero: 029 524 6112
Faksi: 029 524 6111
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki
Sähköposti: arkisto(at)thl.fi

THL:n arkiston tietosuojailmoitus