Kyky toimia missä tahansa.

Muualla palvelussa

Tietoa RAI-arviointivälineistöstä sote-ammattilaisille.
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineenä.

Muualla verkossa

Tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista sekä ajankohtaisista tutkimustuloksista.
Tietoa ja keskustelua ikääntymisestä ja ikäihmisten elämästä sekä hyvistä toimintatavoista.
Kehittää, arvioi ja levittää toimintakyvyn ja terveyden työkaluja ja malleja eri kohderyhmille.
Monitieteisiä tutkimuksia, julkaisuja ja esityksiä sosiaali- ja terveysturvasta.
Tietoa ja soveltamisohjeita, miten työ, työvälineet, työympäristö ja toimintajärjestelmät sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita.
Avoin yhteisö, joka kehittää ja validoi PROMIS-kysymyspankkeja. Tavoitteena tuoda esiin asiakkaan ääni hoidossa ja kuntoutuksessa.

Ajankohtaista

Tule tilaisuuteen kuulemaan miten toimintakykytiedon kertakirjaaminen mahdollistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Samalla saat itsellesi käyttöön koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää oman organisaatiosi koulutuksissa. Jos sinulla on mielessä teema tai kysymys, jota toivoisit käsiteltävän tilaisuudessa, pääset ilmoittamaan siitä järjestäjille myös etukäteen.
Uutiskirjeessä ajankohtaistietoa mm. alkavista ja päättyneistä toimintakyky-aiheisista hankkeista, uusista julkaisuista, RAI-asioista, TOIMIA-tietokannan päivityksistä sekä tulevista tapahtumista.
Kirjaamisopas esittelee sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisen toimintakykytiedon kirjaamistavan. Opas on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, asiakas- ja potilastietoa kirjaaville ammattilaisille sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehittäville toimijoille. Ammattilaiset voivat aloittaa tietorakenteiden mukaisen kirjaamisen harjoittelun jo nyt, vaikka tietorakenteita ei olisi vielä toteutettu käytössä olevaan potilastietojärjestelmään.
Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, käytätkö työssäsi toimintakykymittareita? Tiesitkö, että toimintakykytiedon rakenteisessa kirjaamisessa käytetään uutta THL-toimintakykymittarit -luokitusta? Sen avulla voidaan tunnistaa luotettavasti mittari, jonka tuloksia kirjataan. Jos omassa työssäsi käytettyä toimintakyvyn mittaria ei vielä löydy THL-toimintakykymittarit -luokituksesta, ilmoita se luokitukseen. Tutustu ohjeisiin sivuillamme.

Koulutukset

Ammattikorkeakoulut järjestävät ICF-koulutuksia sekä täydennyskoulutuksina että räätälöityinä.

Koulutukset

Aiheinfo

Toimintakyky-sivusto on tarkoitettu sote-toimijoiden tueksi.
THL pitää tärkeänä, että toimintakyky ja siihen vaikuttavat ympäristö- ja yksilötekijät ymmärretään laajasti ja että toimintakyvyn arviointi osataan toteuttaa asiakasta kuunnellen.
THL tutkii väestön toimintakykyä ja yhtenäistää toimintakyvyn ymmärtämistä, mittaamista ja arviointia sote-toimijoiden kanssa.