Kyky toimia missä tahansa.

Muualla palvelussa

Tietoa RAI-arviointivälineistöstä sote-ammattilaisille.
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineenä.

Muualla verkossa

Tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista sekä ajankohtaisista tutkimustuloksista.
Tietoa ja keskustelua ikääntymisestä ja ikäihmisten elämästä sekä hyvistä toimintatavoista.
Kehittää, arvioi ja levittää toimintakyvyn ja terveyden työkaluja ja malleja eri kohderyhmille.
Monitieteisiä tutkimuksia, julkaisuja ja esityksiä sosiaali- ja terveysturvasta.
Tietoa ja soveltamisohjeita, miten työ, työvälineet, työympäristö ja toimintajärjestelmät sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita.
Avoin yhteisö, joka kehittää ja validoi PROMIS-kysymyspankkeja. Tavoitteena tuoda esiin asiakkaan ääni hoidossa ja kuntoutuksessa.

Ajankohtaista

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, käytätkö työssäsi toimintakykymittareita? Tiesitkö, että toimintakykytiedon rakenteisessa kirjaamisessa käytetään uutta THL-toimintakykymittarit -luokitusta? Sen avulla voidaan tunnistaa luotettavasti mittari, jonka tuloksia kirjataan. Jos omassa työssäsi käytettyä toimintakyvyn mittaria ei vielä löydy THL-toimintakykymittarit -luokituksesta, ilmoita se luokitukseen. Tutustu ohjeisiin sivuillamme.
4.12.23 julkaistussa uutiskirjeessä tuoreita nostoja tutkimuksista: Terve Suomi, MoniSuomi, Kouluterveyskysely, vankiväestö, ikääntyneet. Lisäksi tietoa tulevista tapahtumista, tapahtumatallenteista ja viime aikaisista julkaisuista.
Kansallinen TOIMIA-verkosto on antanut suosituksen 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun geneeristen itsearviointimittareiden käytöstä ja soveltuvuudesta. Mittarit auttavat luomaan kokonaiskuvaa lapsen ja nuoren hyvinvoinnista ja siihen mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä. Itsearviointimittareita voidaan hyödyntää monipuolisesti sekä väestötutkimuksissa, kliinisessä terveydenhuollossa että kehitettäessä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja.
Haluatko kuulla uusista TOIMIA-suosituksista, mittariarvioinneista ja muista toimintakykyyn liittyvistä aiheista? Klikkaa otsikkoa ja löydät ohjeet uutiskirjeemme tilaamiseen!

Koulutukset

Ammattikorkeakoulut järjestävät ICF-koulutuksia sekä täydennyskoulutuksina että räätälöityinä.

Koulutukset

Aiheinfo

Toimintakyky-sivusto on tarkoitettu sote-toimijoiden tueksi.
THL pitää tärkeänä, että toimintakyky ja siihen vaikuttavat ympäristö- ja yksilötekijät ymmärretään laajasti ja että toimintakyvyn arviointi osataan toteuttaa asiakasta kuunnellen.
THL tutkii väestön toimintakykyä ja yhtenäistää toimintakyvyn ymmärtämistä, mittaamista ja arviointia sote-toimijoiden kanssa.