Julkaisusarjat

THL:n julkaisusarjoissa esitellään laitoksen tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia. Lisäksi julkaistaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja päättäjille suunnattuja oppaita ja tietokirjoja, ohjeita, luokituksia sekä määräyksiä.

Julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain noin 160 nimekettä, joista yli 40 on Tilastoraportteja. Osa julkaisuista on myynnissä painettuna verkkokirjakaupassa tai sähköisenä Ellibsin palvelussa. Lähes kaikista julkaisuista löytyy verkkoversio julkaisuarkisto Julkarista.

THL:n julkaisusarjat kuvattuna lyhyesti

Verkkojulkaisuja voi selata joko alla esitettyjen julkaisusarjojen kautta tai julkaisuja voi etsiä suoraan julkaisuarkisto Julkarista. THL:n edeltäjälaitosten sarjajulkaisut löytyvät vain Julkarista. 

Julkaisusarja Kuvaus Saatavuus
Ohjaus Velvoittavia ja ohjaavia asiakirjoja, kuten luokituksia, sanastoja, määräyksiä, toimenpideohjeita, suosituksia ja oppaita verkossa Osa myynnissä
Opas Käytännönläheisiä oppaita sosiaali- ja terveysalan käytännön työn tueksi Myynnissä
Päätösten tueksi Tutkittua tietoa poliittisen päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi Vain verkossa
Raportti Valtakunnallisesti merkittävät selvitykset ja laajojen tutkimusten loppuraportit sekä säännölliset vuosiraportit Verkossa, osa myynnissä
SVT-kokoomatilastot  Usean eri tilastoaineiston kokonaisuus, josta suurin osa täyttää Suomen virallisen tilaston perus- ja laatukriteerit Verkossa, osa myynnissä
Teema Ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvia tietokirjoja, laajoja katsauksia suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista Myynnissä painettuna ja sähköisenä
Tilastoraportti Tilastotietoa eri aihealueilta Verkossa
Tutkimuksesta tiiviisti  Uusimpia tutkimustuloksia tiiviissä muodossa (2–8 sivua) Verkossa
Työpaperi Väliraportteja, selvityksiä, katsauksia ja luentokoosteita Verkossa
HYTE-toimintamalli Arvioitua tietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien vaikuttavuudesta. Verkossa
Tutkimus Väitöskirjoja, julkaisuja vuoden 2014 loppuun saakka Verkossa
Kide Tiiviitä oppaita ja toimintamalleja vuoteen 2019 saakka.  Verkossa