Tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Sinun luvallasi.

Muualla verkossa

Ajankohtaista

Hyvinvointialueiden valtiolta saama rahoitus perustuu rekisteritiedon pohjalta laskettuun rahoitusmalliin. Siten palveluiden käytöstä syntyvän tiedon laatuun panostaminen on noussut kaikkien prioriteetiksi. Kuuntelemme aktiivisesti alueiden tietojohtamisen tarpeita.
Tarvitsemme sosiaalihuollon palveluista systemaattisempaa tietoa, seurantaa ja tutkimusta. Siten kykenemme selvittämään työmenetelmien ja toiminnan vaikuttavuutta. Tietopohjaa ja tilannekuvaa rakennetaan vuoropuhelulla.
Yhä useampi asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa digitaalisesti. Yksilöiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluja kuitenkin vaihtelevat, samoin alueiden digipalveluvalikoima. Opastusta digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön kokee tarvitsevansa lähes joka viides aikuinen.