Kuvituskuva: jalat, joissa pinkit tennarit, nojaa värikkääseen graffitiseinään.
Edistämässä sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvoista päätöksentekoa

Muualla verkossa

Tietoa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista.
Tietoa neuvottelukunnan toiminnasta sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.
Tietoa ja neuvontaa tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana.
Tietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten tasa-arvosta Suomessa.
Tietoa tasa-arvoalan tutkimustyöstä, politiikasta ja käytännöistä Pohjoismaissa.
Tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista EU:ssa. (englanniksi)

Ajankohtaista

Kirje tarjoaa ajankohtaista tietoa sukupuolten tasa-arvosta alan toimijoille, päättäjille ja medialle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Tasa-arvopäivät järjestetään Helsingissä 2.–3. lokakuuta teemalla muutos.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämisessä.
Tietoa ja työkaluja tasa-arvon edistämiseen ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen työpaikalla. Sivu on suunnattu työnantajille ja työpaikan johdolle.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista kunnille ja alueille (YHTA-lista) on sähköpostilista kuntien ja alueiden työntekijöille, joilla on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä työtehtäviä.

Aiheinfo

Sukupuolten tasa-arvon sivusto tarjoaa ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa tasa-arvosta ja sukupuolesta. Sivusto tukee päätöksentekoa, tasa-arvon edistämistä, tasa-arvopolitiikan seurantaa ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
THL:ssä sijaitseva Tasa-arvotiedon keskus on valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa.