Aineistot ja palvelut

Tutustu THL:n tilastojen ja aineistojen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin ja niiden tueksi tarjottaviin palveluihin.

Tilastoja vapaasti käyttöösi

THL tuottaa vuosittain kymmeniä tilastoja, jotka ovat käytössäsi maksutta verkkosivuillamme. Useimmista tilastoista on tarjolla tiivistelmä ja laajempi raportti sekä tilastokuviot ppt-dioina jatkokäyttöä varten. Tilastotietoja voit rajata eri muuttujien ja alueellisten toimijoiden kautta myös tilastotietokannoistamme.
Selaa tilastoja aiheittain ja tietokannoissa

Osaan tilastojen taustalla olevista rekistereistä voit porautua myös valmiina tiivisteinä tai laajemmat tarkastelumahdollisuudet tarjoavina kuutioina.
Tutustu tiivisteisiin ja kuutioihin

Aineistoja tutkimuskäyttöön

THL:n tietovarantoja on mahdollista saada tutkimuskäyttöön muun muassa seuraavien aineistotyyppien osalta:

Lupa tutkimuskäyttöön haetaan tapauksesta riippuen joko Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta tai THL:ltä.
Ohjeet THL:n aineistojen tietolupien hakemiseen

Findatan palveluista voit lukea tarkemmin suoraan Findatan verkkosivuilta.
Findatan verkkosivuille

Biopankin aineistojen tutkimuskäytöstä voit lukea biopankin omilta sivuilta.
THL Biopankin tietoja tutkijoille

Tutustu aineistoihin selaamalla Aineistokatalogia. Käyttöehdot ja tietoluvan hakemisohjeen löydät kunkin aineiston kuvauksesta.
Aineistokatalogiin

Avointa dataa kehittäjille

Suuri osa THL:n tilastoista, aineistoista ja tietokannoista on vapaasti käytössä avoimena koneluettavana datana. Kannustamme yrityksiä, sovelluskehittäjiä ja kaikkia muita kiinnostuneita kehittämään niiden pohjalta uusia palveluita ja innovaatioita.
Tutustu avoimeen dataan ja lataa tiedot käyttöösi

Tarvitsetko enemmän?

Teemme THL:n rekisteriaineistoihin perustuvia tilastoja ja analyysejä myös tilauksesta. Tee tietopyyntö Findatan kautta.
Tilasto- ja analyysipalvelut
Lisätietoa tietopyynnöistä Findatan sivuilla

Muualla palvelussa