THL:n julkaisuluettelo

Julkaisuluettelo kokoaa yhteen THL:n julkaisutuotannon vuosittain listattuna. Luettelon tiedot tulevat avoimesta julkaisuarkisto Julkarista.

THL:n tutkijat ja kehittäjät julkaisevat vuosittain noin 700 artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä ja kotimaisissa lehdissä noin 100 artikkelia. Osasta artikkeleita löytyy joko käsikirjoitus tai verkkoversio. THL:n tutkijoiden artikkeleista 76 % ilmestyy alansa huippulehdissä. THL:n omissa julkaisusarjoissa ilmestyy noin 160 nimekettä vuosittain. Valtaosa näistä on saatavilla julkaisuarkisto Julkarista.

Julkaisuluettelo on jaoteltu OKM:n julkaisutyyppien pääluokkien mukaan omille alasivuilleen:

THL:n julkaisujen tiedot kerätään vuosittain myös kansalliseen tutkimustietovarantoon ja näytetään sen verkkopalvelussa.
Tiedejatutkimus.fi-palvelu

Osta julkaisuja

THL kirjakauppaan
THL:n verkkokirjakauppa

Ellibs - elektronisia kirjoja
Tutustu THL:n e-kirjavalikoimaan ja e-kirjojen etuihin Ellibsin palvelussa.
THL:n julkaisuja Ellibsissä
E-kirjojen edut 

Hae julkaisuja