Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja alueiden yhteistyötä

Muualla palvelussa

Muualla verkossa

Innokylän logo
Tarjoaa sähköisiä ja kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja sekä kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen ja tukee toimintamallien levittämistä.
Soste logo
Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä useita muita yhteistyötahoja.
Kuntaliitto logo
Ajaa kuntien ja alueiden etuja sekä toimii näiden kehittäjäkumppanina muun muassa kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
STM logo
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä.

Aiheinfo

Sivuston pääkohderyhmiä ovat johtavat viranhaltijat kaikilla hallinnonaloilla sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelijat kunnissa ja hyvinvointialueilla.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onnistuu, kun kaikki hallinnonalat ovat mukana ja eri toimijat tekevät keskenään yhteistyötä.
THL tukee kuntia ja hyvinvointialueita tarjoamalla tuoretta tietoa ja välineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.