Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut

Avotila toimisto.

Tiedonhaku- ja kirjastopalvelut palvelee laitoksessa tehtävää tutkimus- ja asiantuntijatyötä tukemalla tutkijoiden ja asiantuntijoiden tiedonhankintaa ja  tiedonkäyttöä sekä edistämällä tutkimustulosten avointa julkaisemista.

THL:n tutkijoiden ja asiantuntijoiden käytössä on laaja valikoima tieteellisiä e-lehtiä sekä suppeampi kokoelma painettuja aineistoja. THL:n omat julkaisut löytyvät julkaisuarkisto Julkarista.

Palvelemme ensisijaisesti THL:n omaa henkilökuntaa.

Osta julkaisuja

THL kirjakauppaan
THL:n verkkokirjakauppa

Ellibs - elektronisia kirjoja
Tutustu THL:n e-kirjavalikoimaan ja e-kirjojen etuihin Ellibsin palvelussa.
THL:n julkaisuja Ellibsissä
E-kirjojen edut 

Kirjaston kokoelmat

Painettujen aineistojen kokoelmatietokanta on käytettävissä vain THL:n sisäverkossa.

Lehtiluettelo
THL:n tilaamat tieteelliset lehdet

THL:n julkaisuja

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Julkari
STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto