Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen ja lakisääteinen osa THL:n päivittäistä asiantuntijatyötä ja toimintaa. THL:n kansainvälinen toiminta on: 

  • vaikuttamista päätöksentekoon ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän tukemista (YK-järjestöt, EU)
  • kansainvälistä asiantuntijatoimintaa ja -yhteistyötä
  • kansainvälistä kehittämisyhteistyötä
  • kansainvälistä tutkimustoimintaa
  • kansainvälisiä viranomaistehtäviä
  • kansainvälisiin tiedonhallintamalleihin ja -tehtäviin liittyvää yhteistyötä.

Pyrkimyksenämme on myötävaikuttaa globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 
Lue lisää vastuullisuusraportistamme

Tutkimusyhteistyö

THL toimii ja vaikuttaa kansainvälisessä tutkimuskentässä yhdessä muiden tutkimustoimijoiden, verkostojen, yhteistyökumppanien ja päätöksentekijöiden kanssa. Laitoksen tutkijat ja asiantuntijat ovat laajasti verkostoituneita tiedeyhteisössä ja alojensa järjestöissä. 

Monet terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusaiheet edellyttävät kansainvälistä näkökulmaa tai hyötyvät siitä. Puolet THL:n tieteellisestä tutkimuksesta tehdäänkin kansainvälisenä yhteistyönä. THL osallistuu aktiivisesti myös tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen.

Rahoitus on kansainvälistä, ja Euroopan Unioni on yksi merkittävimpiä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen lähteitä laitokselle. 

Tutkimustoiminta THL:ssä

Kehittämisyhteistyö

THL:llä on pitkä ja laaja kokemus kehitysyhteistyön toteuttamisesta ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu sosiaali- ja terveysalan kehittämisen asiantuntijaorganisaatio.

Suunnittelemme ja toteutamme kehittämishankkeita lähialueilla, siirtymätalouden maissa ja kehittyvissä maissa maksullisena toimintana.

Olemme keskeinen toimija muun muassa Twinning-ohjelmassa, joka kehittää hyvää julkista hallintoa Euroopan unionin laajentumis- ja naapuruuspolitiikan maissa sekä muissa kansainvälisten kumppanuuksiensa maissa.

Lisätietoja

Jos tarvitset tietoa THL:n kansainvälisestä kehittämistoiminnasta ja kumppanuuksista, ole yhteydessä: international(at)thl.fi.

Kansainväliset asiat -tiimi

THL:n kansainvälisestä kehittämisyhteistyöstä (englanniksi)

Tartuntatauteihin ja ympäristöuhkiin varautuminen

THL seuraa, arvioi ja torjuu ympäristöuhkia ja tarttuvia tauteja yhteistyössä eri kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhteistyömme EU-tasolla on laajinta Euroopan tautikeskuksen (ECDC), Euroopan lääkeviraston (EMA), Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kanssa.

Sivustojamme aiheesta:

Tilastoihin liittyvä yhteistyö

THL:n tilasto-, rekisteri- ja standardoimisyhteistyö on aktiivista Pohjoismaiden ja EU:n kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä EU:n tilastoviraston (Eurostat) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kanssa. Keräämme pohjoismaisia alkoholi-, perinataali- ja aborttitilastoja ja osallistumme kansainväliseen epämuodostumien seurantaan. 

Toimitamme sosiaali- ja terveystilastoja Pohjoismaisen ministerineuvoston tilastokomiteoille, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestölle (OECD), Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja YK:lle. 

Kansainväliset tilastot

Kansainvälisen toiminnan linjaukset

Kansainvälinen toimintamme noudattaa Suomen hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia sekä erityisesti ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön antamia kansallisia ohjeita.

Toimintaamme ohjaavat myös esimerkiksi Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme toimimalla aktiivisesti terveyden- ja sosiaalihuollon kehitysyhteistyössä.

Kansainvälisen toimintamme linjaukset

Yhteistyökumppanit

THL tärkeimpiä kansanvälisiä kumppaneita ovat päättäjät, tutkijat ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat – toimivatpa he sitten julkisella sektorilla, tutkimusorganisaatioissa, järjestöissä tai yrityksissä.

Pohjoismaisen yhteistyön lisäksi tärkeimpiä asiantuntijayhteistyön foorumejamme ovat muun muassa EU ja sen alaiset osastot ja virastot, YK-järjestöt, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja sisarlaitoksemme eri maissa. 

Kansainväliset yhteistyökumppanimme

WHO:n yhteistyö- ja osaamiskeskukset

THL:n alaisuudessa toimii kaksi Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteistyökeskusta:

  • Alkoholipolitiikan toimeenpanon ja arvioinnin yhteistyökeskus
  • Kroonisten tautien ehkäisyn, terveyden edistämisen ja terveysseurannan yhteistyökeskus.

Lisäksi THL:ssä toimii WHO:n osaamiskeskus, joka liittyy kansainväliseen WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) -tupakkapuitesopimukseen. Kaikkiaan näitä osaamiskeskuksia on maailmalla kahdeksan.

WHO:n yhteistyökeskukset THL:ssä

WHO FCTC:n osaamiskeskus (englanniksi)