Tutkimusprofessorit

THL:ssä on lukuisia tutkimusprofessoreja. Monipuolisessa tutkimuksessamme näkyy hyvin laaja toimialamme. Tutkimusprofessorit ovat olennainen osa THL:n tutkimusta, vaikkeivät edustakaan kaikkea laitoksen tutkimusta.

Tutkimusprofessoreiden tutkimusalueet ulottuvat biopankeista ja kansantautien perimästä tartuntatauteihin, sydän- ja verisuonitauteihin, ravitsemukseen, mielenterveyteen, uneen, päihteisiin, sosiaaliturvaan, lastensuojeluun, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja ympäristöterveyteen. Yhteinen nimittäjä on suomalaisten terveys ja sosiaalinen hyvinvointi sekä niiden osatekijät.

Tutustu tutkimusprofessoreihin

Väestön terveys ja hyvinvointi

Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä

Infektiot ja ympäristö