Neuvontapalvelut terveydenhuollon ammattilaisille

Nainen laboratoriossa.

Alla on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja neuvontapalveluita matkailuterveyteen, tartuntatauteihin ja kuolinsyyn selvittämiseen liittyen.

Yksityishenkilöt saavat terveyteen liittyvää tietoa oman kuntansa terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai yksityisiltä lääkäriasemilta.

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotus- ja matkailuterveysneuvonta
Neuvontaa terveydenhuollon ammattilaisille.

Tartuntatautilääkärin konsultaatio
Neuvontaa infektiotautien torjuntaan ja seurantaan liittyvissä asioissa.

Oikeuslääkintä
Poliisille ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu valtakunnallinen konsultaatiopuhelin palvelee kuolemansyyn selvittämistä koskevissa kysymyksissä arkisin klo 8-16 puhelinnumerossa 029 524 6074.