Nainen katselee kalliolla jäiselle järvenselälle.
Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta.

Muualla verkossa

Hyvinvointi- ja terveysalan avoin innovaatioyhteisö tarjoaa sähköisiä ja kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja.
Tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä keskeisiä Euroopan maiden väestö- ja terveystietoja.
Tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi.
vastaa mielenterveystyön valtakunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Aiheinfo

Mielenterveyssivuston kohderyhmänä ovat terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, päättäjät sekä tutkijat.
Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta.
THL tutkii väestön mielenterveyttä ja kehittää toimenpiteitä mielenterveyden edistämiseksi sekä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.