Tutkimustoiminta THL:ssä

THL tutkii väestön terveyttä ja hyvinvointia, sosiaalisia ongelmia sekä sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän toimivuutta. Tieteen huippua oleva tutkimus on THL:n kehittämis- ja asiantuntijatyön sekä tilastotoiminnan laadun edellytys. Tutkimus on myös yksi THL:n lakisääteisistä tehtävistä ja sen avulla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Puolet THL:n tekemästä tieteellisestä tutkimuksesta tehdään kansainvälisenä yhteistyönä.

Tutkimuksesta kehittämiseen ja innovaatioihin (TKI) -ohjelmat

THL:ssä tehtävä tutkimus sijoittuu neljään TKI-ohjelmaan:

TKI-ohjelmat edistävät planetaarista terveyttä ja hyvinvointia. Planetaarinen terveys ja hyvinvointi on lähestymistapa, joka tunnistaa ihmisen olevan osa luonnon kokonaisuutta. Kestävää yhteiskuntaa ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää vain huolehtimalla maapallon kantokyvystä.

THL:n neljä TKI-ohjelmaa: Oikeudenmukainen yhteiskunta Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva Väestön terveys ja hyvinvointi: seuranta ja ennakointi Turvalliset ja terveelliset elinympäristöt edistävät planetaarista terveyttä ja hyvinvointia

THL:n vaikuttamistavoitteet

Tutkimus lukuina

THL:ssä on käynnissä yli 60 EU:n rahoittamaa ja yli 30 Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta. Tutkimustemme tuloksia raportoidaan kansainvälisisissä vertaisarvioiduissa lehdissä sekä THL:n omissa julkaisusarjoissa ja verkkosivuilla. Vertaisarvioituja artikkeleita ilmestyy vuosittain noin 700.
Tutkimus- ja kehittämishankkeita
THL:n julkaisuluettelo

Tutkimuksen osuus on THL:n 90 miljoonan euron rahoituksesta noin 30 miljoonaa, ja tutkimushenkilökunnan koko on noin 380 henkilötyövuotta.

Tutkimusprofessorit

THL:n tutkimusprofessorit edustavat neljään tutkimusohjelmaamme sijoittuvia tieteenaloja. Yhteisenä nimittäjänä ovat suomalaisten terveys, sosiaalinen hyvinvointi ja näiden osatekijät.
Tutustu tutkimusprofessoreihimme

Tutkimusaineistot

THL pyrkii edistämään tietopääomansa avointa käyttöä. Hallinnassamme on tällä hetkellä 900 kansallisesti ja kansainvälisesti arvokasta tietovarantoa. 

Meiltä saat sosiaali- ja terveysalan tilastoja, aineistoja ja avointa dataa päätöksentekoon, tutkimukseen ja kehittämistyöhön.
Tutustu aineistoihin ja palveluihin

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tuki

THL:ssä on käynnissä satoja TKI-projekteja, joissa tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. THL noudattaa toiminnassaan laadukkaita projektinhallinnan käytäntöjä ja on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksiin sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. TKI-toiminnan tukitiimi yhdessä hallinto-, viestintä- ja tietopalveluiden kanssa rakentaa edellytyksiä sujuvalle TKI-toiminnalle ja tarjoaa tukipalveluja projektien eri vaiheisiin. Palvelut tukevat laitoksen TKI-johtamista, tutkimusohjelmatoimintaa sekä verkostoitumista kotimaassa ja kansainvälisesti.

Lisätietoja THL:n TKI-toiminnasta ja sen tuesta saat osoitteesta: researchoffice(at)thl.fi.