Ajankohtaista

Terve Suomi -tutkimus tuottaa kattavaa tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Tiedot kerättiin vuosina 2022–2023 kyselylomakkein ja terveystarkastusmittauksin Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Tulokset ovat tarkasteltavissa iän ja sukupuolen sekä koulutusryhmän ja hyvinvointialueen mukaan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea laaja-alaisesti toimenpiteitä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Suosituksen tavoitteena on edistää monisairaiden potilaiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se korostaa potilaan roolia hoitopäätöksiin liittyvässä päätöksenteossa ja näkökulman laajentamista yksittäisten sairauksien hoitamisesta potilaan kokonaistilanteen hyvään hoitoon moniammatillisesti.