Väkivallan vastainen työ luo turvallisuutta ja hyvinvointia

Verkkokoulut

Keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa.
Välineitä tunnistamiseen, puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus lisää osaamistasi lähisuhdeväkivallasta ja naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöistä ja esittelee työkaluja niihin puuttumiseen.
Verkkokoulu sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyöhön liittyvää perustietoa.
Verkkokoulutus kehittää ymmärrystä, auttaa tunnistamaan ja lisää valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan.
Verkkokoulutus lisää ymmärrystä lähisuhteissa tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta ja vainosta.
Verkkokoulusta saat tietoa ihmiskaupasta ja työkaluja tilanteisiin, jossa epäily ihmiskaupasta herää.

Muualla verkossa

Ilmainen auttava puhelin väkivaltaa kokeneille. Voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, joka päivä.
Koordinoi valtakunnallisesti lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemistä.
Tietopalvelu, joka tarjoa sosiaali- ja terveysalaan liittyvää indikaattoritietoa.
Tarjoaa kehittämistyökaluja, kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen ja tukee toimintamallien levittämistä.

Ajankohtaista

THL on julkaissut kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivallan vastaisen työn koordinoimiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita ja kuntia kehittämään lähisuhdeväkivallan vastaisen työn rakenteita eli niin, että väkivaltaa voidaan torjua tavalla, joka vastaa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.
Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun keskeisimmistä muodoista on henkinen väkivalta vähiten tunnistettu ja vähiten huomioitu. Lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistaminen edellyttää ilmiön parempaa ymmärtämistä.
Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää vammaisten henkilöiden kokeman lähisuhdeväkivallan yleisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä. Hankkeen tulosten avulla huomioidaan lähisuhdeväkivallan ilmiö ja sen yleisyys sekä annetaan toimenpidesuosituksia.
Hankitaan itsellemme osaamista ja ymmärrystä. Varmistetaan nuorille riittävä ja laadukas seksuaalikasvatus. Apua tarjoavat, nuoria kohtaavat, luotettavat aikuiset ovat avainasemassa nuorten auttamisessa.
Väkivallaton lapsuus-toimenpidesuunnitelma - Väliarviointi 2020-alkuvuosi 2023 on nyt julkaistu.

Aiheinfo

Väkivalta-sivuston kohderyhmiä ovat päätöksenteon valmistelijat, väkivallan ehkäisytyötä tekevät sekä väkivaltaa kokeneita kohtaavat ammattilaiset.
Sivuston sisällöt auttavat hahmottamaan väkivalta-ilmiöitä laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Sivustolta löydät tietoa väkivallan eri muodoista, tutkimustietoa sekä työkaluja ammattilaisille.
THL toimii kansallisena asiantuntijana väkivallan vastaisten toimenpiteiden kehittämisessä ja tutkimuksessa.