Väkivallan vastainen työ luo turvallisuutta ja hyvinvointia

Verkkokoulut

Keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa.
Välineitä tunnistamiseen, puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus lisää osaamistasi lähisuhdeväkivallasta ja naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöistä ja esittelee työkaluja niihin puuttumiseen.
Verkkokoulu sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyöhön liittyvää perustietoa.
Verkkokoulutus kehittää ymmärrystä, auttaa tunnistamaan ja lisää valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan.
Verkkokoulutus lisää ymmärrystä lähisuhteissa tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta ja vainosta.
Verkkokoulusta saat tietoa ihmiskaupasta ja työkaluja tilanteisiin, jossa epäily ihmiskaupasta herää.
Verkkokurssi tarjoaa työkaluja rikos- ja riita-asioiden sovitteluun sekä tietoa niihin liittyvästä oikeudellisesta näkökulmasta. Se on toteutettu yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aseman Lapset ry:n kanssa.

Muualla verkossa

Ilmainen auttava puhelin väkivaltaa kokeneille. Voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, joka päivä.
Koordinoi valtakunnallisesti lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemistä.
Tietopalvelu, joka tarjoa sosiaali- ja terveysalaan liittyvää indikaattoritietoa.
Tarjoaa kehittämistyökaluja, kokoaa kehittämistyön tulokset yhteen ja tukee toimintamallien levittämistä.

Ajankohtaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut kolme uutta verkkosivua, jotka tarjoavat ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattilaisille, ohjeita medialle aiheen vastuullinen viestintään sekä apua kouluampumisesta puhumiseen erityisesti lasten kanssa.
Barnahus-työn avulla tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeiden lasten tukea ja hoitoa hyvinvointialueilla. Valtionavustus mahdollistaa Barnahus-työn jatkuvuuden ja kansallisesti yhtenäisten toimintatapojen kehittämisen alueilla jatkossakin. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten väkivaltaa koskevat rikosepäilyt käsitellään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti ympäri Suomen.
THL on julkaissut kunnille ja hyvinvointialueille ohjeet väkivallan vastaisen työn koordinoimiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita ja kuntia kehittämään lähisuhdeväkivallan vastaisen työn rakenteita eli niin, että väkivaltaa voidaan torjua tavalla, joka vastaa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.
Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja kaltoinkohtelun keskeisimmistä muodoista on henkinen väkivalta vähiten tunnistettu ja vähiten huomioitu. Lapsiin kohdistuvan henkisen väkivallan tunnistaminen edellyttää ilmiön parempaa ymmärtämistä.

Aiheinfo

Väkivalta-sivuston kohderyhmiä ovat päätöksenteon valmistelijat, väkivallan ehkäisytyötä tekevät sekä väkivaltaa kokeneita kohtaavat ammattilaiset.
Sivuston sisällöt auttavat hahmottamaan väkivalta-ilmiöitä laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Sivustolta löydät tietoa väkivallan eri muodoista, tutkimustietoa sekä työkaluja ammattilaisille.
THL toimii kansallisena asiantuntijana väkivallan vastaisten toimenpiteiden kehittämisessä ja tutkimuksessa.