Tutkimukset ja hankkeet

THL tekee aihekirjoltaan laajaa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta monella tieteen alalla. Tutkimuksessa hyödynnetään laitoksen tietovarantoja, rekistereitä ja toistuvien tiedonkeruiden aineistoja. Tutkimustyö luo osaltaan perustaa laitoksen kehittämishankkeille, ja tutkimuksen pohjalta tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveysalan päätöksenteon tueksi. Valtaosa laitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeista toteutetaan yhteistyössä kotimaisten tai kansainvälisten kumppanien kanssa. 

Tutkimukset ja hankkeet aiheittain