Etäasioinnin lisääntyminen terveyskeskuksissa on nopeuttanut hoitoonpääsyä terveyskeskuksiin

Julkaisuajankohta 20.12.2021

Heti ensimmäisessä puhelinyhteydessä tehty laaja-alainen asiakkaan ongelman läpikäynti ja hoito ovat nopeuttaneet perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä terveyskeskuksiin. Yli 60 prosenttia avosairaanhoidon kiireettömistä lääkärikäynneistä toteutui viikon sisällä niille asiakkaille, jotka olivat saaneet yhteyden terveyskeskuksiin. Tilanne on pysynyt ennallaan keväästä 2021.

Asiakkaiden etäasiointikäynnit ja niihin liittyvät erilaiset uudet tiimilähtöiset toimintamallit, kuten Tuusulassa läsnä- tai etävastaanottona annettu palvelu, ovat vakiintuneet avosairaanhoidon vastaanottojen käytännöiksi terveyskeskuksissa. Niiden myötä myös terveyskeskuksiin kiireettömässä hoidossa hakeutuneet asiakkaat ovat päässeet lääkärille nopeammin. 

Lokakuussa 2021 suun terveydenhuollon kiireettömien käyntien määrä oli edelleen pienempi kuin vuonna 2019. Tämä johtuu koronaepidemiasta eli asiakkaat ovat siirtäneet kiireettömiä käyntejä. 

Ajan hammashoitoloihin saaneiden asiakkaiden käynnit toteutuivat 90 prosenttisesti kolmen 
kuukauden aikana.  58 prosenttia toteutui jo kolmessa viikossa. 

Toteutuneiden kiireettömien käyntien odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle 10/2019 − 10/2021, %
Viivakuvio tilastosta

 

Hoitoonpääsytietojen kattavuus kaikista avosairaanhoidon kiireettömissä lääkärin vastaanottokäynneissä on noussut 20 prosenttiin. Etäasioinneissa hoitoonpääsytietojen kattavuus on heikompi, tietojärjestelmätoimittajien ja THL:n yhteistyöllä tietojen kirjaamisen ongelmiin on kiinnitetty huomiota ja siten saatu tietojen kattavuus nousemaan useassa terveyskeskuksessa.

Lue lisää terveyskeskusten ja suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn syksyn 2021 tilanteesta 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ajantasaisesti laajennetuilla tietokantaraporteista

 • Perusterveydenhuollon tietokantaraporteissa tiedot ovat saatavissa aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja terveyskeskuksittain. Tietokantaraportteihin perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot päivittyvät kuukausittain.  Hoitoonpääsytietojen raportointia on laajennettu vastaamaan uusia terveyskeskusten toimintamalleja.
  Perusterveydenhuollon tietokantaraportit
 • Avohilmon pikaraporteissa tiedot ovat saatavissa terveyskeskuksittain.Pikaraportteihin käyntimäärien kehitystä kuvaavat tiedot päivittyvät päivittäin. 
  Avohilmon pikaraportti: Käynnit viikoittain ja kuukausittain
 • Terveyskeskuskohtaiset hoitoonpääsytietojen laaturaportit ovat saatavissa tietojen kattavuuden tarkasteluun avosairaanhoidosta ja suun terveydenhuollosta.
  Terveyskeskuskohtaiset laaturaportit
 • Ohjevideot tietojen kirjaamiseen sekä raporttien käyttöön 
  Ohjevideot

Hoitoonpääsytiedot valvonnan tarpeisiin ja alueittaiseen tarkasteluun 

Hoitoonpääsytiedot julkaistaan sekä terveyskeskuksittain että aluetasolla.  

Kunnittain ja terveyskeskuksittain esitetyt luvut saattavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että terveyskeskuksissa hoidetaan myös muiden kuntien asukkaita.  

 • Terveyskeskuksittain esitetty tieto on tarkoitettu ensisijaisesti valvontatarkoituksiin, sekä aluehallintovirastoalueiden valvontaan että terveyskeskusten omavalvontaan. 
 • Aluetasoinen tieto mahdollistaa sen tarkastelun, miten väestö pääsee hoitoon esim. yksittäisissä kunnissa.
  Sotkanet: perusterveydenhuollon hoitoonpääsy  

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot ovat odotusaikojen toteumatietoja, jotka saadaan Avohilmo-rekisteristä.

Lisätietoja 

Kaisa Mölläri 
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7363
[email protected]

Ulla Laitinen
suunnittelija
029 524 7653
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tilastouutinen - thlfi