Huostassa olevien lasten määrä väheni vuonna 2021

Julkaisuajankohta 6.6.2022

Huostassa olevien lasten määrä väheni vuonna 2021. Viime vuonna huostassa olevia lapsia oli kaikkiaan 11 210 eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Huostassa olleiden lasten määrä väheni edellisen kerran viisi vuotta sitten vuonna 2016.

Väheneminen selittyy sillä, että uusien huostaanottojen määrä on vähentynyt. Määrä väheni viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin. Vuodesta 2018 uusien huostaanottojen määrä on tippunut 16 prosenttia.

”Uusien huostaanottojen väheneminen kertoo toivottavasti siitä, että muilla tukimuodoilla on pystytty auttamaan lapsia ja perheitä aiemmin ja harvempi tilanne on kärjistynyt sellaiseksi, että huostaanottoa tarvitaan,” kertoo THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka.  

Huostaanotot ovat lasten ja nuorten pitkäaikaisia sijoituksia kodin ulkopuolelle, joten uusien huostaanottojen määrän väheneminen vähentää huostassa olevien määrää myös tulevaisuudessa. 

Uusien huostaanottojen väheneminen koski tasaisesti kaikkia ikäryhmiä. Kaikkiaan vuoden 2021 aikana oli huostaan otettuna 1,0 prosenttia 0–17-vuotiaista eli hieman yli 11 000 lasta. 

Myös kiireelliset sijoitukset vähenivät vuodesta 2020. Vuonna 2021 sijoitettiin kiireellisesti 4 503 lasta, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa yhä 

Lastensuojeluilmoitus tehtiin viime vuonna noin 94 000 lapsesta. Kaikkiaan ilmoituksia tehtiin 173 000, mikä selittyy sillä, että joistakin lapsista tehtiin useita ilmoituksia. Keskimäärin yhtä lasta kohti tehtiin 1,9 ilmoitusta. 

Sekä ilmoitusten määrä että ilmoituksen kohteena olevin lasten määrä kasvoivat 7 prosenttia vuodesta 2020. 

Vuodesta 2018 lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 19 prosenttia ja niiden kohteena olevien lasten määrä 15 prosenttia. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin eniten 13–17-vuotiaista, noin 41 000. 
Ilmoituksista 9 prosenttia koski 0–17-vuotiaita. 

”Koronapandemian heikentävä vaikutus lasten ja nuorten mielenterveyteen sekä perheiden ongelmien kasaantuminen voivat osaltaan selittää vuoden 2021 lastensuojeluilmoitusten sekä niiden kohteena olevien lasten määrän kasvua”, sanoo THL:n erikoistutkija Pia Eriksson

Infograafi tilaston keskeisistä luvuista.

Tilastoraportti sisältää myös viimeisimmät tiedot lastensuojelun kustannuksista vuodelta 2020.  

Lue lisää lastensuojelusta

Yhteystiedot

Martta Forsell
erityisasiantuntija
puh 029 524 7974
[email protected]

Pia Eriksson
erikoistutkija
puh 029 524 7744
[email protected]

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
puh 029 524 7982
[email protected]
 

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto tilastouutinen - thlfi