Koronarokotusten mahdollinen laajentaminen 5–11-vuotiaisiin vaatii huolellista valmistelua – KRARin työryhmän mietintö valmistuu loppuvuonna

Julkaisuajankohta 4.11.2021

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) alatyöryhmän mietintö 5–11-vuotiaiden koronarokottamisesta valmistuu marras-joulukuun vaihteessa. Mietintö sisältää työryhmän pohdinnan siitä, millaisen tautitaakan koronavirus aiheuttaa 5–11-vuotiaille, millaisia riskitekijöitä heillä on sekä mitkä ovat rokotteen hyödyt ja haitat tämän ikäisille. Lisäksi työryhmä pohtii, millaisen epäsuoran suojan 5-11-vuotiaiden rokottaminen tuottaa muulle väestölle.

Alaryhmän valmisteleman mietinnön jälkeen KRAR käsittelee aihetta ja valmistelee kannanoton Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL tekee aiheesta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle.

”Koronarokotusten mahdollinen laajentaminen 5–11-vuotiaisiin vaatii seikkaperäistä hyötyjen ja haittojen punnintaa. Haluamme käydä tarkasti läpi kaikki asiaan liittyvät puolet, jotta voimme varmistua siitä, millä ehdoin rokotukset ovat tarpeellisia ja turvallisia tälle ikäryhmälle”, kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Lopullisesti asiasta päättää valtioneuvosto. Jos 5–11-vuotiaita päätettäisiin rokottaa, se vaatisi myös asetusmuutoksen. 

Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi vielä mahdollista suositusta koronarokotteiden käytön laajentamisesta 5–11-vuotiaisiin. Rokotteen myyntiluvan laajentamisesta päättää Euroopan komissio. 

” 5–11-vuotiaille soveltuvien rokotteiden saatavuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa Euroopassa. Pfizerin alustavien tietojen mukaan rokotevalmistetta voidaan mahdollisesti pystyä toimittamaan jo joulukuun loppupuolella, jos rokote saa tälle ikäryhmälle myyntiluvan”, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

Maakohtaiset eroavaisuudet vaikuttavat rokotusten suosituksiin ja päätöksiin

Joissain maissa koronarokotuksia annetaan jo 5–11-vuotiaille. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut rokottavansa tätä ikäryhmää.

”Seuraamme tiiviisti kansainvälisiä rokotuspäätöksiä ja muiden maiden toimintaa lasten rokotuksissa. Maat tekevät kuitenkin rokotukseen liittyviä suosituksiaan ja päätöksiään oman tilanteensa mukaisesti. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna Suomen epidemiatilanne ja väestön koronalle altistavien riskitekijöiden kirjo ovat varsin erilaisia”, Nohynek sanoo.

Lisätiedot

Hanna Nohynek
ylilääkäri
THL
[email protected]

Mia Kontio
johtava asiantuntija
THL
[email protected]
 

Infektiotaudit ja rokotukset Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto koronavirus - thlfi rokotukset - thlfi