Matalan kynnyksen päihde- ja riippuvuuspalveluita on paikoin heikosti saatavilla

Julkaisuajankohta 6.3.2023

Matalan kynnyksen päihde- ja riippuvuuspalveluista etenkin tilapäisen asumisen palveluja on heikosti saatavilla. Esimerkiksi asumispäivystystä tai ensisuojan kaltaista palvelua on saatavilla vain noin 20–30 prosentissa manner-Suomen kunnista. Matalan kynnyksen palvelut keskittyvät suurempiin kuntiin.

Tiedot selviävät alkuvuodesta 2022 toteutetusta päihde- ja riippuvuuspalvelujen kuntakyselystä.

Matalan kynnyksen palvelu voi tilapäisen asumisen lisäksi olla esimerkiksi päiväkeskustoimintaa, selviämishoitoa tai huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteitä.

”Näillä palveluilla on erityisen suuri merkitys kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa ja siksi niiden tarpeenmukainen saatavuus on turvattava kaikilla hyvinvointialueilla”, sanoo kehittämispäällikkö Minna Kesänen THL:stä.

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestäminen siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle tämän vuoden alussa.

Päihde- ja riippuvuusongelmien avohoitoa ja -kuntoutusta hyvin saatavilla

Kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa oli saatavilla päihde- ja riippuvuusongelmien avohoitoon ja -kuntoutukseen tarkoitettua palvelua. Kyselyssä huomioitiin sekä päihteet, tupakka ja nikotiinituotteet että toiminnalliset riippuvuudet, kuten rahapelaaminen.

”Palvelujen saatavilla oleminen on lähtökohta niiden saavutettavuudelle. Palvelujen olemassaolo ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki palvelua tarvitsevat henkilöt niihin myös pääsisivät”, toteaa erikoistutkija Kristiina Kuussaari THL:stä.

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen integraatio mielenterveyspalvelujen kanssa oli toteutunut hallinnollisesti ainakin puolessa manner-Suomen kunnista, ja monella alueella oli käytössä moniammatillisia tiimimalleja päihde- ja riippuvuusongelmien hoidossa.

Kysely antaa valtakunnallisen kokonaiskuvan palvelujen järjestämisestä

Kuntakyselyllä päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestämisestä saatiin ensi kertaa valtakunnallisesti koottua tietoa.

”Kyselyllä kerätyn tiedon avulla pystymme kuvaamaan, mitä yhteistä ja mitä eroja päihde- ja riippuvuuspalveluissa on eri puolilla maata,” kertoo erikoistutkija Maria Heiskanen THL:stä.

Lisätietoa

Päihde- ja riippuvuuspalvelut manner-Suomen kunnissa 2022. Tuloksia kuntakyselystä. THL työpaperi 1/2023.

Laitosmuotoisen päihdehoidon ja -kuntoutuksen saatavuus ja käytetyt menetelmät 2021. THL työpaperi 12/2022.

Kristiina Kuussaari
erikoistutkija
puh. 029 524 7476

Minna Kesänen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7272

Maria Heiskanen
erikoistutkija
puh. 029 524 8112

Sähköpostit: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi huumeet - thlfi rahapelit - thlfi tupakka - thlfi